06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vårdval Stockholm: så här ska framgången utvecklas

Vårdvalet i Stockholms län har varit en viktig valfrihetsreform. Resultatet av reformen är bland annat att tillgängligheten i vården har ökat, patienterna har blivit nöjdare och kvaliteten i vården har ökat. Nu tycker centern att det är dags att göra en bra reform ännu bättre. I en debattartikel i DN skriver landstingsrådet Gustav Andersson (c), Kajsa Hansson (c) och Tage Gripenstam (c) hur man vill göra reformen ännu bättre, länk. Man sammanfattar detta i ett fempunktsprogram.

Här är punkterna:

Varje patient ska ha en kontakt i form av ett vårdombud. Ombudet – som kan vara husläkaren eller en sjuksköterska – ska ansvara för att vårdkedjan fungerar smidigt för varje patient som remitteras vidare. I dialog med patienten ska ombudet söka snabbaste eller på annat vis den lämpligaste vården. Genom att primärvården får ett helhetsansvar för patienten där vårdcentralen får en bonus om vårdgarantins gränser hålls, skapas incitament för bättre tillgänglighet och högre kvalitet.

• Vi föreslår en ersättningsmodell som tar mer hänsyn till diagnos och vårdbehov. Genom en hög grundersättning blir äldre och multisjuka de mest attraktiva patienterna. Då blir det särskilt viktigt att anpassa verksamheten efter de mest krävande patientgruppernas behov.

• Det måste bli lättare för patienter att få information om den rent medicinska kvaliteten. Därför behövs tydligare kvalitetsmått för primärvården. Dessa mått kan underlätta för patienter att driva fram kvalitet genom sina val och ligga till grund för ett kvalitetsinriktat ersättningssystem för landstinget.

• Distrikts- och sjuksköterskan är ofta den viktigaste vårdkontakten för patienter. Centerpartiet vill göra det möjligt för patienter att välja distrikts- eller annan sjuksköterska som sin kontaktperson i vården. Även besöksersättningen för sjuksköterskor bör ses över.

• I debatten om vårdvalet florerar uppgiften att läkarna eftersträvar många korta besök hellre än att undersöka två hälsoproblem vid samma besök. Utvärderingar som har gjorts har inte kunnat visa någon sådan utveckling. Men vårdgivare som på detta sätt vill skumma grädden i ersättningssystemet kan faktiskt premieras genom nuvarande modell. Centerpartiet vill därför ge en rättighet för patienter till ett femton minuter långt besök. Brott mot denna rättighet ska medföra att patienten inte behöver betala sin patientavgift. Enbart om det är medicinskt motiverat har läkaren rätt att föreslå att en ny tid bokas.

Detta är ett riktigt bra initiativ. Nu gäller det att tillräckligt många väljare ställer sig bakom centern i landstinget så att det blir möjligt att förverkliga fempunktsprogrammet.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar