05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vilken län behöver en ny landshövding? -Beatrice Ask borde vara kandidat

Medan den Svenska kronan stiger i värde och förtroendet för den svenska ekonomin ökar är det annat som minskat. En av de sakerna är tilltron till justitieminister Beatrice Ask.


På politikerbloggen är en debattör orolig för hennes syn på rättsstaten, länk. Denne debattör talar om hennes om ett hot mot rättsstaten. Författaren av debattartikeln, Mårtens Schultz sammanfattar det som hänt i Ask-gate så här: Vad är det som har hänt? Justitieministern gav alltså uttryck för tanken att misstänkta sexköpare skulle få hem brev i vissa färger som ett slags skamstraff.

Notera: Misstänkta personer.
Förnedringen skall aktualiseras redan på misstankestadiet. Innan någon är dömd. Om det är en rättspolitisk kollaps att föreslå att det offentliga samhället skall hänga ut sexköpsdömda genom ett skamstraff så är förslaget att skämma ut enbart misstänkta personer så ofattbart att det är svårt att finna ord på det.

När statsrådet senare konfronterades med om hon verkligen menade att oskyldiga – icke dömda måste nämligen betraktas som oskyldiga – skulle förnedras så tog hon inte fullt avstånd från förslaget, även om hon tonade ned det.
Istället framhöll justitieministern att breven kunde få goda effekter. Det var bra om barn som råkade öppna ett brev till en pappa – diskussionen bygger på stereotyper: sexköparen i justitieministerns värld är en heterosexuell man med ovetande familj – så att barnet fick reda på vad pappan är för människa.

Dessutom så kunde brevet, spekulerade Ask friskt, hjälpa barn att berätta om övergrepp som det utsatts för.”

Det är inte första gången som Beatice Asks omdöme har sviktat, IPRED, lagen och en artikel som utmålar internet som ett tillhåll för kriminella är andra inte speciellt smickrande exempel på hennes bristande omdöme.

För att citera Lord Baden-Powell om tobaken: Det skulle vara en välsignelse om tobaken kastades i havet, men ett elände för fiskarna.

För att travestera honom skulle man om Ask kunna säga: att det vore en välsignelse för regeringen om hon kastades till landshövdingeposterna, men ett elände för länsstyrelserna.

En pudel, länk räcker inte för att rädda situationen . Det är dags för en ny justitieminister.

Andra medier: Aftonbladet, Expressen, DN

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar