05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fler unga entreprenörer? -Ja tack!

Annie Johansson skriver i en debattartikel om att det måste bli enklare för unga att starta eget, länk. Det är riktigt som hon säger att det borde vara intressant för fler unga att starta eget. Därför föreslår centern att fyra hinder för unga som småföretagare tas bort. Här är förslagen i korta drag.


1. ”Genom en mikrolånsreform, likt den som finns för andra grupper i samhället, skulle unga företagare få möjlighet att ta lån utan säkerhet upp till 250 000 kronor. För att administrera mikrolånen borde Almi utses till ansvarig myndighet.”

2. ”I dag måste du vara arbetslös för att ha rätt till ett starta-eget-bidrag. Det är helt orimligt. Företagande är ingen plan B, eller en reträttväg om du inte blir anställd. Allians regeringen har nu sänkt åldern för starta-eget-bidraget så att även unga arbetslösa kan ta del av det. Det tycker vi är bra. Men Centerpartiet vill ta ett steg till. Vi vill att starta-eget-bidraget, som idag administreras av Arbetsförmedlingen, bör kunna ges till alla som vill starta eget oavsett om man kommer direkt från skolan eller från en anställning.”

3. ”Centerpartiet har tidigare föreslagit ett avdrag för IT-tjänster, RIT. Fler unga skulle då kunna starta företag i en sektor där de har ett stort kunskapsförsprång. Det ska inte behöva vara så dyrt för privatpersoner att ingen köper tjänsten att få hjälp med att installera datorn eller bredbandet inkopplat.”

4.” Entreprenörskap i skolan är också en självklar pusselbit för att få fler unga företagare. Värderingen att det ska vara lika naturligt att vara företagare som anställd grundläggs till stor del i skolan. Därför bör alla gymnasieelever, såväl vid teoretiska som praktiska program, få möjlighet att driva eget på gymnasiet. Dagens satsning av Ung Företagsamhet i skolan bör omfatta alla gymnasieskolans elever.”

Sedan kan jag inte annat än hålla med Annie Johansson i hennes generella slutsats om unga och entreprenörsskap:

”Det tål att upprepas: att driva företag är ingen arbetsmarknadsåtgärd för arbetslösa, det är ett alternativ för alla. Dagens unga kan bli historiens bästa entreprenörer.”

Andra bloggar: Magnus Andersson, Annie Johansson,

Andra medier: Expressen

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar