07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centern är urtypen för bävrar. Det gör att man har trovärdighet i entreprenörsfrågorna

Journalister är ibland lika självgoda som en del människor som jobbar inom corporate finance. En som definitivt tar sig och sin påstådda kunskap på stort allvar är DN journalisten Johannes Åman, länk.


Han skriver om ett tal som Maud Olofsson höll om centerns bakgrund som ett parti som sparat och gnetat och blivit rikt som ett troll. Talet hölls den 17 maj i år. Åman skriver: ”Att Centern i dag har betydande ekonomiska tillgångar beror mindre på flit än på att partiet fick bra betalt när det 2005 sålde sin tidningskoncern Centerpress.”


Att Åman talar i nattmössan är uppenbart. Det är välkänt att moderaterna har ägt Svenska Dagbladet. Man lyckades inte driva tidningen med framgång utan sålde den 1998 till den norska tidningskoncernen Schipsted för att rädda den undan konkurs.

Socialdemokraterna ägde ett stort antal tidningar bland annat samlade under holdingbolaget A-pressen. Detta företag gick i konkurs i början av 1990 talet. En av orsakerna var en svag och inkompetent ledning personifierad av vdn Torbjörn Båt. Några månader före konkursen sålde LO sin del i tidningskoncernen för att undvika ansvar.

Centerpress däremot var resultatet av ett långvarigt arbete med att bygga upp en livskraftig tidningskoncern. Den uppmärksammades för hur välskött den var vid ett antal tillfällen av bland annat svensk affärspress. Den höga köpeskillingen centerpartiet fick när man sålde företaget hösten 2005 till Stampen avspeglade detta.

Så när Maud Olofsson beskriver centerpartiet som en flitig bäver stämmer detta. Centern som tidningsägare har varit ansvarig och framgångsrik och det kunde man skörda frukterna av. Försäljningen är mer relaterad till flit än spekulation vilket Johannes Åman skulle ha vetat om han läst på.

DN lyckas därför inte heller fånga resten av Olofssons budskap.
Faktiskt lyckas till och med Aftonbladet bättre beskriva Maud Olofssons visioner och hur de ska konkretiseras utan fördomar. Man skriver så här:
”1. Sverige har den bäst utbildade befolkningen i hela världen.

2. Sverige ska vara bland de tre bästa EU-länderna när det gäller tillväxten av nya företag.

3. Sverige ska ha lägst klimatpåverkan per person av alla industriländer.

4. Ekonomisk tillväxt ska råda i alla Sveriges arbetsmarknadsområden.

5. Sverige ska ha världens bästa folkhälsa.

6. Det ska råda jämställd fördelning mellan mäns och kvinnors löner och förmögenheter.”

I artikeln fortsätter man så här: ”Valmanifestet kommer att innehålla sänkt tjänstemoms, sänkta arbetsgivaravgifter, reformering av Las, stärkta innovationsmiljöer, breddad privat tjänstesektor. När det gäller klimatområdet så handlar det om att ställa om de tre viktiga sektorer vi har: transportsektorn, bostadssektorn och industrin, säger Maud Olofsson.”

Centerpartiets visioner är lätta att dela. För egen del hade jag önskat några ord om yttrandefrihet på nätet också, men jag förväntar mig att det kommer

Andra bloggar: Peace, Love & Capitalism,
Andra medier: Aftonbladet, SvD

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar