07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Gränsdragningsstriderna i Stockholms län: Ska vi byta gubbar med varann?

Hänt i Värmdö

Nu råder full geografisk förvirring inom moderaterna. Var börjar egentligen Värmdö? Vilka delar av Stockholm tillhör Värmdö? Var slutar Stockholm? Redan tidigare visste vi att i vart fall kommunfullmäktiges ordförande Per Naess anser att Kungsholmen är en del av Värmdö.
Sannolikt hänvisar han till ett hemligt appendix till freden i
Brömsebro 1645. Det var inte bara så att Danmark avträdde Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ödsel till Sverige. Halland fick Sverige på prov under trettio år. Tullfrihet i Östersund ingick också i överenskommelsen.
I de hemliga delar som Naess hänvisar till innebar freden också tull-

frihet mellan Stockholm och Värmdö fram till och med den 2 januari 2006. Ser man noga efter så finner man att den 3 januari 2006 infördes de så kallade trängselskatterna. Så det kan ju ligga något i detta. Detta kan också förklara varför moderaterna är oeniga om det är rätt eller fel med bropeng på Skurubron.
Dessutom överfördes området från Norr Mälarstrand till och med Bergsgatan till Värmdö enligt den hemliga delen av fredavtalet. Den plats där stadshuset nu ligger undantogs. Så när kommunfullmäktiges ordförande i Värmdö låter även sin hustru och mobiltelefon officiellt bo på Berggatan är detta inget problem. Detta är delar av Värmdö, numera kommun.
Å andra sidan visar det sig att Herrviksnäs inte är en del av Värmdö. I vart fall inte om man får tro kommunfullmäktiges ordförande i Stockholm, Bo Bladholm. Enligt ABC nytt bor han där, länk. Hans egen uppfattning är att han bor i Stockholm. Så vi får väl anta att Värmdös gränser är mer oklara än vad i vart fall bloggen trodde.
Nu erbjuder dessa båda herrars geografiska förvirring inga större problem för den händige. Bo Bladholm skulle kunna bli kommunfullmäktiges ordförande och borgmästare i Värmdö. I utbyte skulle Per Naess kunna bli kommunfullmäktiges ordförande och borgmästare i Stockholm. Vad är problemet? Båda är moderater, de är ganska lika varann och ganska lika i ålder.
Bytt, bytt kommer inte igen!
Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar