07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skolpolitikerna i Värmdö är värre än romarna i Asterix

Hänt i Värmdö

I Asterixböckerna leker de romerska soldaterna hela havet stormar. Asterix, Obelix och lilla Idefix tittar ofta förundrat på denna föreställning. I Värmdö kommun har denna lek adopterats av produktionsstyrelsen och utbildningsnämnden. De båda nämnderna leker att det finns en stol för lite. Ingen av nämnderna vill att den saknade stolen ska finnas hos just deras nämnd.

Effekten har blivit att produktionsstyrelsen har skickat ett förslag till kommunstyrelsen om hur just deras nämnd vill att man ska höja kvaliteten och resultaten i Värmdö skolor. Utbildningsnämnden å sin sida har skickat ett annat förslag till kommunstyrelsen om hur man ska höja kvaliteten och resultaten i Värmdö skolor. Eftersom kommunstyrelsen inte har några pengar att genomföra något av förslagen måste denna gå till fullmäktige för att få pengar.
Nu har det gått så långt att stolleken eller hela havet stormar har resulterat i att de stora politiska skillnaderna finns mellan å ena sidan utbildningsnämndens ordförande Peter Bondesson å ena sidan och hans partikollega Anders Bergman å andra sidan. Dessa båda herrar är numera så oense att de knappt talar med varandra.
På samma sätt ser det ut inom moderaterna där Elisabeth Dingertz som håller med Peter Bondesson är sur som ättika på Hans Ove Görtz som håller med folkpartisten Anders Bergman. Som om detta inte vore nog lyckades häromveckan ordföranden i utbildningsnämnden och ordföranden i produktionsstyrelsen inte hålla sams med sin opposition. Så nu råder någon form av allas krig mot alla.
För att komma tillrätta med situationen har gruppledarna i fullmäktige för Allianspartierna beslutat sig för att åka runt i Värmdö skolor. Man går i praktiken från dubbelkommando till trippelkommando. Vad dessa gruppledare har i form av kunskap som gör dem lämpliga att genomföra denna eriksgata har inte gått att utröna för bloggen.
Bloggen å sin sida menar att vad som nu sker är rena snurren.
Nu gäller det för barnens, elevernas skull och för de anställdas skull att man skapar enighet mellan produktionsstyrelsen och utbildningsnämnden om en vettig åtgärdsplan. Den bör lämpligen innehålla både analys utvärdering och förstärkning av lärarinsatser specialdestinerade för att åtgärda läsproblem tidigt.
Sedan måste det politiska käbblet läggas åt sidan. Nu gäller det att nå breda politiska lösningar över de så kallade blockgränserna.
Sist men inte mist bör alla nu inse att det är dags att avskaffa dubbelkommandot på skolområdet. Det krävs illa kvickt att det skapas en politisk nämnd, en högste ansvarig tjänsteman för skolan. Då blir det det möjligt att göra något bra. Dagens djupförsök på människor med dubbel organisation fungerar inte. Det är lika bra att inse. Nu räcker det inte med att inse. Det gäller att handla!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar