07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Citat från ledande politiker: Kommunen det är jag?


Hänt i Värmdö

I går var det möte i Bygg-, Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Det är ett möte som är stängt för allmänheten och vanligen håller på si så där 8-9 timmar.

Som politiker ska man agera med integritet. Det innebär bland annat att behandla alla sökanden likvärdigt. Speciellt viktigt är detta i en myndighetsnämnd. Därför får man vara extra försiktig när kommunen själv söker olika typer av lov. Det är lätt att kommunen får en ”bättre behandling” än andra sökanden. Så får det självklart inte gå till.

Nu blev det tyvärr så i går. I ett ärende hade kommunen ansökt om marklov, i praktiken möjlighet att schakta och spränga för den nya Alversjöhallen eller det som ibland kallas för Grantomta sporthall, länk. Det saknades komplett underlag, vilket det inte får göra för andra sökanden.
Nu försökte en ledande politiker lösa detta genom att informera de andra om att vi har beslutat olika saker i går kväll. Vad ”vi” avsåg var oklart. Kanske använde han den gamla formen ”Vi” som kallas pluralis majestatis dvs att tala om sig själv i tredje person, som kungen gjorde förr i tiden. En annan möjlighet var att han agerade mer som Ludvig XIV och använde ”Vi” med innebörden, kommunen det är jag.
I vart fall lämnade han uppgifter under mötet som skulle skapa underlag för ett beslut. Detta kan ingen annan sökande göra. Det är faktisk positiv särbehandling av Värmdö kommun. Det är inte tillåtet av en myndighet.
Att bevilja marklov före det man har fått bygglov är också konstigt. Det innebär att man redan får ”förstöra” mark innan ett lov har beviljats. Detta är ett smart sätt att gör det omöjligt att överklaga ett byggnadsnämndsbeslut. Däremot är det djupt odemokratiskt.
Hur gick det då?
Alla partier och ledamöter utom denna bloggs skribent röstade för att ge arbetsutskottet rätt att fatta beslut om marklov för Alversjöhallen. Med siffrorna 10 för och 1 emot beslöts att delegera beslutet om marklov till arbetsutskottet. Så särbehandlas kommunen. Man kommer att hålla ett extra möte för att kommunen ska kunna börja schakta och detta gör man före det att det finns ett bygglov. Det är inte bra.
För den som vill hindra att Alversjöhallen eller Grantomta sporthall läggs där den nu planeras måste man överklaga det beslut som fattades i går. I annat fall är det för sent.
Jag måste säga att det känns ganska trist att likabehandling inte är viktigare för fler i byggnadsnämnden. Speciellt när man vet hur känslig denna fråga är och hur många som är emot den föreslagna placeringen. Både motståndare och förespråkare för Alversjöhallen måste få en möjlighet att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Om detta beslut inte publicerats på bloggen hade de blivit nästan omöjligt för motståndarna.
När jag cyklar ut mot universitetet känner jag mig faktisk både stolt och bekymrad på samma gång.
Andra artiklar om Värmdö: NVP, NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar