05242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EUs utvidgade datalagringsdirektiv: Varför ryter inte fler till?

Centern och piratpartiet ryter till mot utvidgningen av EUs datalagringsdirektiv, länk.

Lena Ek och Christian Engström ställer frågor till EU-kommissionen. De föreslagna utvidgningarna är betydande kränkningar av den personliga integriteten.


Vilka andra partier hänger på?

Så här skriver Ek och Engström:

”Skriftlig fråga (enligt artikel 117) till Kommissionen

Datalagringsdirektivets förenlighet med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter

I ett antal avgöranden från olika medlemsstaters författningsdomstolar och i den allmänna debatten har fråga uppkommit huruvida datalagringsdirektivet (2006/24/EG) överensstämmer med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

Det kan på goda grunder ifrågasättas om direktivet är förenligt med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet Artikel 8 om rätten till ett skyddat privatliv och skyddad korrespondens.

1. Anser kommissionen att medlemsstater är skyldiga att implementera direktiv som medlemsstaterna anser strider mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2. Om en medlemsstats högsta domstol har begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att avgöra ett direktivs legitimitet, är då andra medlemsstater skyldiga att implementera samma direktiv innan EG-domstolens förhandsavgörande kommit?

3. Hur har Kommissionens integritetsprövning av datalagringsdirektivet genomförts?

4. Anser Kommissionen att datalagringsdirektivet är konformt med EKMR artikel 8?”Andra medier: Svt,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar