05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur är det möjligt?

Hänt i Värmdö

Sherlock Holmes var (eller möjligen är) mästare i att lägga samman händelser och observationer. Av detta kunde (kan) han skapa ledtrådar. I slutänden ledde (leder) dessa till någon som var ansvarig.

Efter kvällens möte i kommunfullmäktige krävs det en Sherlock Holmes.
Hur kan det nämligen komma sig att kommunen anlitar ett konsultföretag för att göra en upphandling och att det utarbetas upphandlingsunderlag som ingen känner till. Dessutom är kriterierna i upphandlingen så utformade så att kommunens eget bolag Värmdö bostäder är diskvalificerad som anbudsgivare. Trots att kommunen vill ha upphandlingar där alla aktörer ska behandlas lika.
Märkligt nog har någon eller några i Värmdö kommuns namn lyckats rigga en upphandling av fastighetsunderhåll. För det är väl aldrig så att kommunen är utsatt för en sammansvärjning?
Upphandlingen innehåller bestämmelser där kommunen, Värmdö kommun inte får åberopas som referens. Dessutom måste anbudsgivarna vara certifierade för att kunna komma ifråga. Den som utformat kriterierna vet att Värmdö Bostäder, kommunens eget fastighetsbolag genom dessa kriterier inte kan komma ifråga.
När kommunstyrelsens ordförande får frågan om hur detta kan vara möjligt under kommunfullmäktigemötet vet han inte. För kommundirektören kommer detta som ett total överraskning. Hur är detta möjligt?
Nu beslöt kommunfullmäktige i kväll enhälligt att avbryta denna upphandling som ingen vet hur den kom till. För det är ingen som har beslutat om den. -Ja, ni läser rätt. Ingen har beslutat om den om man får tro de som är tillfårgade. För det kan väl inte vara så att någon har sagt ok och nu har fått kalla fötter?
Bloggen vill att Sherlock Holmes tar sig an fallet om upphandlingen som ingen ville kännas vid. I allt även det mest märkliga finns det nämligen förklaringar. Här är Mr Holmes den oöverträffade att avslöja sambanden och skapa logik i det till synes ologiska.
Bloggen erbjuder sig att vara dr Watson i avslöjandet av detta fall.
Andra medier om Värmdö: Nacka Värmdö Posten, Nacka Värmdö Posten

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar