07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Lagändringen om preskriptionstider: Det goda får inte bli det bästas fiende

Sanna Rayman reflekterar över lagändringen om preskriptionstid i en kolumn i Svenska Dagbladet, länk. Att avskaffandet av preskriptionstiderna för brott begångna före första juli tas bort är retroaktiv lagstiftning. Det är illa att Beatric Ask återigen avviker från rättssäkerhetslinjen i Svensk politik. Sedan är det precis som Sanna skriver: avskaffandet av preskriptionen för vissa typer av brott är helt riktig.

Ask är tyvärr en minister som gång på gång visar att hon inte hör hemma i laget. Hon borde bytas ut snarast mot en justitieminister som inte bär på sjukdomen rättsröta.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar