07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ljumt intresse för EUs vardagsarbete hos traditionella medier

Henrik Alexandersson, länk filosoferar om varför framförallt de traditionella medierna inte bevakar EU med någon inlevelse. Under ett kort tag av EU-valet och Sverige som EU-ordförandeland såg det annorlunda ut. Trots det stora inflytande som EU har på svensk lagstiftning så skrivs det lite.

Papperstidningen med sin elektroniska upplaga verkar inte ha råd att ha en korrespondent där nere där det händer. I det fall man har en korrespondent verkar den inte speciellt produktiv.
Vad som återstår är bloggar och sociala medier. En som bevakar EU framförallt ur integritets- och frihetsperspektiv är just nämnde Alexandersson. Några av EU parlamentarikerna skickar också elektroniska budskap, tyvärr med mycket varierande periodicitet.
Jag kan hålla med Alexandersson om att fokus dessutom är märkligt hos de traditionella medierna. Det är i stort sett enbart storpolitik som bevakas. Här finns en lucka eller om man så vill en möjlighet.
En sak är dock klar. Utan bloggosfären skulle läget varit mycket sämre.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar