06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ranking av Värmdös politiker (II)

Hänt i Värmdö

LG Nilsson har bedömt olika politiker under veckan länk. Det har varit spännande läsning. Resultaten är sådant att en del säkert kommer att ifrågasätta denna.

Bloggen för sin del ser att rankingen åtminstone fångar viktiga trender och tendenser, kanske mer. Den berättar om att en viss politiker är bra eller dålig. Hur pass bra eller dålig kan det finnas ett mått av godtycke i. Däremot är det svårt att säga att en politiker som Nilsson bedömt som dålig i själva verket är bra och vice versa.

Maxpoäng är 25 och betygsskalan påminner om den som tidigare fanns i skolan. Det innebär att man särskilt bör fundera över de politiker som fått 16 poäng eller däröver och de som fått 14 poäng och därunder. Den som fått 15 poäng verkar vara oprobelmatisk. Resonemangen förutsätter att vi ser resultatet som en helhet och inte bedömer de olika delarna.
Lågpresterarna enligt Nilsson är följande:
7 poäng för kommunfullmäktiges ordförande mm Per Naess. I vanliga fall borde det vara så dåligt att vederbörandes skulle bytas ut omedelbart.
8 poäng för skolans ordförande Peter Bondesson. Det är ett klart IG. 8 poäng för PO Fransson som är vice ordförande i Bygg- Miljö- och Hälsokyddsnämnden. Det är oroande.
9 poäng för kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö. Inte godkänt och extra oroande för att detta faktiskt är den högste politikern i kommunen. Om man granskar delresultaten för honom minskar inte oron.
De nästan godkända.
14 poäng för kommunstyrelsens vice ordförande Monica Pettersson. Det är med tvekan godkänt. 13 poäng för samhällstekniska nämndens ordförande Peter Frej. Det närmar sig godkänt.
De godkända
17 poäng för socialkommunalrådet Stefan Dozzi. Det är godkänt. 15 poäng för näringslivskommunalrådet Hans Lindqvist. Det är godkänt.
Högst poäng hittills får Värmdöcentern Henrik Paulsen som får 19 poäng.
Oppositionens företrädare får enligt Nilsson betydligt högre poäng. Det kan ju förefalla märkligt. Vanligtvis ska situationen vara den motsatta. De partier som regerar bör få högre poäng eftersom de han möjligheten att uträtta något. Har man inte gjort det blir naturligtvis situationen den motsatta. Det verkar vara LG Nilssons tes. Bland de icke godkända återfinns hittills bara ledande moderater.
Bloggens uppfattning är inte att moderaterna i Värmdö är mindre kompetenta. Däremot är det inte säkert att de mest kompetenta moderaterna som har de viktigaste befattningarna i kommunen.
För väljaren ställer detta till problem. Man kan inte stryka kandidater. Väljaren har bara ett kryss som maktmedel. En person att ställa högst upp. Det Innebär att han får ett antal personer på köpet, en del kan vara icke önskade.
I Värmdövalet 2010 bör den kloke väljaren rösta på ett parti med bra kandidater och en liten mängd kandidater man får på köpet (som kanske inte är så kompetenta). När det ser ut så bör den borgerliga eller Alliansväljaren titta närmare på mittenpartierna. Det har mindre listor och där blir därför lättare att göra ett mera precist val.
Andra bloggar: Fredrik Sneibjerg, Jan Dolk

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar