07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Samling för entreprenörskap

IVA, det står i sammanhanget inte för intensivvårdsavdelning, men det finns faktiskt paralleller. IVA jobbar aktivt med minst en fråga som rör livsnerven i det svenska samhället och gör det intensivt.

IngenjörsVetenskapsAkademin, IVA håller på att förändras. Från att vara en exklusiv direktörsklubb till att bli något mycket mer. Akademin har totalt valt in 1557 svenskar som medlemmar, sedan starten 1919. Dessutom finns en del utländska ledamöter. Kompetensen hos akademin är det svårt att angripa, framförallt när man läser ledamotsförteckningen, länk. Tidigare var det tvärsnittet som lämnade en del frågetecken.

Nu består akademin inte bara av personliga medlemmar. Ett näringslivsråd är knutet till akademin. Där har man breddat och gjort det möjligt för mindre och medelstora företag att vara medlemmar. Mannen bakom förändringen är den mycket lågmälde grundaren av läkemedelsföretaget Recipharm, Lars Backsell. Han var näringslivsrådets ordförande 2007-09.
Akademin driver olika projekt. Ett omdiskuterat projekt är energiprojektet som gav synpunkter på hur Sverige skulle säkra sin energiförsörjning som presenterade en rapport tidigare i år. Det var för övrigt lite” back to basics” för akademin. Man fick nämligen sin nuvarande form under andra världskriget då just energiförsörjningen av det Svenska samhället var ett stort problem som IVA engagerade sig i.
Nu driver IVA ett entreprenörsprojekt. Det märks att man har borstat av sig dammet på kavajen och faktiskt tagit av sig den. Det verkar nästan som om man kavlat upp skjortärmarna och med öppen famn tar emot även dem med picétröja.
Vad IVA har insett är vad de politiska partierna borde insett för länge sedan.
Sverige är för sitt välstånds överlevnad beroende av entreprenörer. Nu uppkommer inte entreprenörer hur som helst. Man måste odla dem. I vart fall måste man skapa en grogrund för dem. IVA vill ta initiativ till att definiera i vilken jordmån som entreprenörer växer. Det borde vara en av de centrala politiska frågorna.
Vad IVA vill göra med sitt projekt kring entreprenörskap är att få en nationell samling kring hur Sverige ska utvecklas som entreprenörsland. Det krävs ansträngning för att åstadkomma det. Man har redan presenterat en hel del intressanta förslag, länk.
Maud Olofssson, näringsministern sa under seminariet att entreprenörskapet är en fråga om hur man skapar välståndet och inte hur man fördelar det. Socialdemokraten Luciano Astudillo var intresserad av medverka till samtal mellan partierna kring skatter för entreprenörer.
Anna-Stina Nordmark vd för företagarna framhöll att enbart 30% av nystartade företag överlever sin 3 årsdag och så få som 10% sin 10 årsdag. Hon ville se stabila, låga och förutsägbara skatter. Tidigare nämnde Backsell ville ha en uppgörelse mellan de politiska partierna om förutsättningarna för entreprenörskap, precis som man kommit överens om pensionerna.
Bloggen kan inte annat än hålla med IVA. Vi måste bredda debatten. Politiken får inte bara bli en fråga om hur vi ska skära korven. De intensiva debatterna måste gälla annat än om den ska skäras på längden, på bredden eller på annat sätt.
Den viktigaste diskussionen måste vara hur vi producerar mer och bättre korv. Enbart det senare mättar fler munnar.
Nästa steg är att gå från ord till handling.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar