06202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Trist jubileum

I dag och i morgon är det precis ett år sedan FRA lagen röstades igenom. Sverige blev lite mer likt gamla DDR. Ytterligare en bit i övervakningssamhället fogades till de tidigare. Vi fick var och en lite mindre frihet. Det är värt eftertanke och reflektion. Motståndet däremot det fortsätter.

Alliansens partier har alltid framhållit sig som garanter för rättssäkerhet och yttrandefrihet. Tyvärr minskades förtroende för att partierna lever upp till detta genom det felaktiga beslutet.
Ett antal politiker bär ett stort ansvar för det inträffade. Bland dem kan nämnas: Thomas Bodström som initierade lagstiftningen och som därefter bara populistiskt hängt med i opinionsströmningarna. Andra som förtjänar negativ uppmärksamhet är Mikel Odenberg, tidigare försvarminister, av sin syster den tidigare biskopen i Lund Christina kallad ”Babyface” och naturligtvis nuvarande, Sten Tolgfors. Beatrice Ask, den ständige lågpresteraren i regeringen var med om att driva igenom även detta tokiga beslut.
Beslutet om FRA lagen är framförallt ett steg bland flera som visar att politiken vare sig går i takt med teknik eller opinion. Lagar som IPRED och datalagringsdirektivet visar att Sverige är på fel väg i integritets- och upphovsrättfrågorna. Fokus måste vridas från att supporta gårdagen till att lägga grunden för en morgondag som både är entreprenörsinriktad, länk och tillgodoser nya affärsmodellers behov.
Politiken har allt för mycket vad gäller nätet blivit ett foderbord för dinosaurier i stället för att främja nya livsformer.
Nu gäller det för liberalerna i valet att ta strid för de nya livsformerna och förklara varför dinosaurierna ändå kommer att dö.
För pådrivare på industri- och näringslivsssidan som Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA gäller det att bekänna färg: dinosaurkramare eller framtidsfrämjare. Initivativet kring entreprenörsskap kan vara ett steg i rätt riktning, länk.
Nu gäller det att våga trycka på för framtiden i flera dimensioner.
Det är upp till bevis för både liberaler och näringslivets opinionbildare!
Andra bloggar: HAX, Johan Hedin, IDG, HAX, Farmor Gun

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar