05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Almedalen: måndag

I dag bytte vänsterpartiet namn till välfärdspartiet. I morgon är det samma gamla vänster igen. Vänstern är samma gamla parti vad än namnlappen är.

Däremot visar det symboliska namnbytet en sak. Med de åtgärder som partiet vill genomföra med svensk ekonomi blir välfärden kortvarig. Det går inte att beskatta vare sig ett fiskbestånd eller ett entreprenörsbestånd allt för hårt. Vad gäller fiskarna förstår Ohly det. När det gäller människor är det sämre bestämt med förståelsen hos herr Ohly.

Slalomåkningen mellan olika seminarier visar på att även denna vecka har sina modesvängningar. I år tävlar man i att få in så många deltagare som möjligt i panelerna. Antagligen kan man på detta sätt få in så många profilnamn som möjligt. Dessutom verkar varje seminarium vara bredare än det var så sent som i fjol.
Svenskt näringsliv höll seminarium om ekonomin. Som vanligt var det skattetrycket som var ett av fokusområdena. Det är riktigt som man hävdar att skattetrycket inte får bli så högt att incitamenten i ekonomin försvinner. De strukturella problemen i ekonomin framstår som mindre om man ser på dem från en övergripande nivå. På detta sätt lurar man sig om det verkliga läget i ekonomin. Tänkvärda budskap förmedlades, tyvärr lämnade pedagogiken en del övrigt att önska.
IVA fortsatte sitt korståg för entreprenörskap.
SCB presenterade läget för våra enskilda firmor. Där visade det sig att denna företagsform faktiskt, trots alla sina avigsidor minskar arbetslösheten.
Ett spännande samtal kring statsministrar var riktigt underhållande. Seminariet hade sin utgångspunkt i Bonniers serie biografier över 100 års statsministrar.
Andra medier: SvD
Andra bloggar: Anna Troberg

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar