05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

HQbanks krasch: Gamarnas julafton


En av Sveriges mest kända finansduos spricker. Sven Hagströmer och Mats Qviberg går skilda vägar. Huruvida skilsmässan också kommer att resultera i rättsprocesser är oklart, men det finns en ganska stor sannolikhet att Hagströmer stämmer Qviberg.

På bilden ser vi till vänster Sven Hagströmer i mitten Stefan Dahlbo och längst till höger Mats Qviberg.

För investment AB Öresund, länk är de omedelbara problemen hanterbara, om än stora. Affären med HQ vad gäller fondförvaltningen kan bli delikat att hantera. Substansvärdet på 133 kronor består till 8 kronor av placeringen i HQ bank. Så det är bara 6% av kapitalet som är i riskzonen.
I och med beslutet om att dra in tillståndet för HQ bank ligger Öresund illa till med ytterligare en investering. Det är innehavet i Avanza bank. Det står för 25 kronor av substansen eller 19%.
Om finansinspektionen är konsekvent borde man mena att Öresund är olämplig att vara så stor ägare som man är i denna bank. Till detta kommer exponeringen på 850 miljoner i HQ fonder. Det kan innebära cirka 10% av substansvärdet i öresund Totalt sätt är risken i Öresund mellan 30-40% av substansvärdet. Det är inte underligt att Sven Hagströmer talar om katastrof.
Om Öresund har tur skulle man kunna göra ett sk indiskt reptrick. Då skulle man låta Avanza köpa HQ. För Öresund skulle detta vara önskeaffären. Frågan är bara om finanspektionen accepterar Öresund som ägare i ny konstellation.
För HQ banks del kan man tala om gamarnas julafton. Läget i banken är i dag stabilt, men inspektionen saknar förtroende för huvudägaren Öresund och ledningen. Därför dras tillståndet in för banken.
Man ska inte utesluta att köparen av HQ bank paradoxalt nog blir Carnegie. Partena bakom den tidigare statliga investmentbanken har kapitalet och uppenbarligen statens förtroende. Här har man möjlighet att shoppa till reapris.
En annan aktör som kan slå till är den kapitalstarke Björn ”Nalle” Wahlroos som också är storägare i Nordea. Han luktar en god affär lång väg. Även om det är hela vägen till Helsingfors.
Anders Böös, i Böös Enblad sitter säkert och räknar för glatta livet. Däremot är det tveksamt om man kan agera tillräckligt snabbt. Böös är för övrigt tidigare anställd på HQ.
En annan som kan agera är Christer Gardell. Hans Cevian skulle kunna göra en kort affär här. Frågan är bara om han klarar att agera så snabbt som det krävs här.
Catella kan också vara en aktör som kommer ut på banan i affären. Ett återupprättande av duon Lars Bertmar och Matti Kinnunen från Carnegie ska inte uteslutas genom detta. Bertmar är ordförande i Catella. Denna läsning för nog betraktas som ett långskott.
Bloggen tippar att det mest sannolika är att en gam köper HQ. Det finns många i finansbranschen som jobbar över i helgen.
Det är mindre sannolikt att det blir likvidation på måndag, men osvuret är bäst.
För ett antal personer innebär utvecklingen en kraftig personlig devalvering av förtroendekapitalet. Några av personerna är: Mats Qviberg, Mikael Nachemsson, Sven Hagströmer och Stefan Dahlbo, men det finns en hel del fler…
Andra medier: e24.se, SvD, Di, e24.se, DN.no SvD, DN

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar