06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Några funderingar inför Värmdövalet 2010

Hänt i Värmdö

Detta är sista dagen i veckan innan den lokala valkampanjen börjar på Värmdö, verkar en del partier tänka. Gamla bloggar dammas av och aktiveras. Debattartiklar ska publiceras. Program ska färdigställas. Budskapen vässas. På något sätt får jag dåliga vibrationer av det synsättet.
De politiska frågorna måste diskuteras hela valperioden. Under valperioden har VärmdöCentern som enda parti haft medlemmar som skrivit debattartiklar i Nacka VärmdöPosten. Det är nåonstans mellan 50-70 stycken.
Egentligen behövs inget valprogram för VärmdöCentern. Mycket av åsikterna är redan kända genom debattartiklar och genom VärmdöCenterns blogg, länk. Bloggen har uppdaterats minst en gång i veckan sedan starten strax före sommaren 2009. Hur ser det ut med de andra allianspartierna i Värmdö. Villken typ dialog har man inbjudit till på nätet? Att ett och annat budskap har trumpetats ut på nätet är välkänt.
Innan du lägger din röst i kommunalvalet finns det några frågor att ställa.
1. Finns det skillnader mellan rikspartier och Värmdöpartiet som gör att jag ska lägga min röst på olika partier i kommunal och riksdagsvalet?
2. Vilket förhållningssätt har de olika partierna lokalt till medborgarna och mig som väljare? Är jag med eller motborgare?
3. Vilka frågor har det lokala partiet drivit under valperioden?
4. Vad tycker jag om de olika kandidaternas kompetens?
5. Vilken handlingskraft och integritet har de olika kandidaterna
Därefter borde det vara dags att bestämma sig för vilket parti eller vilken kandidat. Kryssa in kompetenta kandidater är ett bra sätt att få igenom den politik man önskar.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar