06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Demokratisyn växer inifrån och ut. Det största hotet mot den är rädslan

Sverigedemokraterna har kommit in i ett antal beslutsförsamlingar. Det är trist att konstatera att främlingsfientliga stämningar finns i samhället. Dessa har fångats upp av ett parti som nu har ungefär 5,7% i Sveriges riksdag. Faktiskt är detta en spegling av samhället.

Inför detta faktum finns det anledning av reflektera över demokratins och rättssäkerhetens väsen. Det är enkelt att låta människor med åsikter som jag gillar utöva sina demokratiska rättigheter. Lika enkelt är det att ge de sympatiska en rättvis rättegång.
Utmaningen är att låta dem vars åsikter jag inte gillar utöva sina demokratiska rättigheter på samma villkor som alla andra. På samma sätt är det lika viktigt att säkerställa rättssäkerhet för dem som är avskyvärda. Endast när likabehandlingen drivs med obrottslig konsekvens fungerar rättssäkerheten och demokratin. Detta synsätt är för de flesta av oss både en känslomässig och intellektuell utmaning.
De tendenser som vi ser hos politiker på alla nivåer där man försöker utestänga sverigedemokraterna är odemokratiska till sitt väsen om man inte på samma sätt utestänger andra mindre partier. Det är odemokratiskt att minska storleken i utskotten för att sverigedemokraterna kommit in. Det är odemokratiskt att utestänga sverigedemokraterna från kommunala nämnder genom att ändra nämndstorlekar. Detta förhållningssätt gör sverigedemokraterna till offer och ökar stödet för dem. Om de i kraft av sitt röstetal har rätt till plats där ska det få det. Däremot ska man självklart inte positivt särbehandla dem.
Vi ser att metoden att utestänga har praktiserats i bland annat Norge och Danmark. Det har inte har fungerat. Fremskrittspartiet i Norge fick i stortingsvalet 2009 22,9% av rösterna, länk På samma sätt har exkludering tidigare praktiserats i Danmark. Nu har Dansk folkeparti, länk 25 mandat i det Danska folketinget och har cirka 14% av rösterna.
Vår egen rädsla skapar större grogrund för främlingsfientliga partier. Likabehandling demokratisk av främlingsfientliga partier är bästa sättet att bekämpa dem. Sedan är det en självklarhet att vi som en konsekvens av detta måste debattera och möta även de främlingsfientligas åsikter med våra.
Andra medier: DN, DN, Expressen,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar