07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Efter Maud: Lena eller Annie?

Nu börjar den diskussion många väntat på. När avgår Maud Olofsson och vem efterträds hon av.

Nyheter 24 talar redan om en maktkamp, länk. Det är naturligtvis att ta i. Vad man pekar ut är däremot de två huvudkandidaterna, nämligen Lena Ek och Annie Johansson.
Lena Ek har tidigare varit aktuell som ordförandekandidat, men förlorade mot Maud Olofsson. Hon är en rakryggad liberal med en känsla för hur viktiga nätets frågor är. Hon förstår också problematiken med att det behövs en modern upphovsrätt som skapar nya jobb och möjlighet. Hon inser att den nuvarande upphovsrättslagstiftningen konserverar gamla och otidsenliga strukturer. Frågan är bara om hon vill lämna Bryssel?
Annie Johansson blev talesperson för centern för centern den 24 mars i år med ansvar för ungdoms- och arbetsmarknadsfrågor. Hon är liberal, ung och kompetent, frågan är om hon är för ung? Den nära kontakten med CUF är en stor fördel.
Båda kandidaterna har en tydligare liberal profil än Maud Olofsson. Dessutom är båda mindre beschäftiga än Olofsson. Valet efter Maud blir till sist en fråga om personligt tycke och smak.
Lena och Annie är två spännande kandidater. Eftervalsdebatten i center måste innehålla mer än personfrågor så vi får hoppas att debatten om orsakerna till centerns tillbakagång problematiseras.
Andra bloggar: Liberati
Andra medier: Expressen

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar