06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

HQ bank: bloggen lanserar enkel managementfilosofi för finansinspektionen

När man uppfostrar en hund är det viktigt att man är direkt och konsekvens. Hunden förstår inte om man straffar den om det inte sker i direkt anslutning till handlingen. Om hunduppfostraren väntar skapar denne en nervös hund som inte vet hur den ska förhålla sig till reglerna.

Precis på samma sätt är det med finansinspektionen och HQ. Redan i september 2008 såg man mycket allvarliga brister i bankens tradingportfölj. Man utdömde inte några sanktioner. Trots att det här skulle gett rätt typ av konsekvenser hos banken. Banken har sedan december 2008 haft underskott i sin kapitalbas. Detta har pågått månad för månad utan att banken eller inspektionen har agerat resolut.
Uppgifterna om detta går att läsa på sidan 11 i finansinspektionens beslut om att dra in tillståndet för HQ bank, länk.
Den 13 oktober 2009, (sidan 6 i finansinspektionens beslut) bedömde banken att riskerna med den egna tradingen var i storleksordningen 33 miljoner. Detta trodde inte inspektionen på. Banken hade nämligen skapat ett system som gjorde att risken kunde vara upp till 150 miljoner per dag (sidan 12 i finansinspektionens beslut). Detta har pågått åtminstone sedan sommaren 2009.
Inspektionen säger själv att HQ varit underkapitaliserad sedan december 2008 (sidan 8 i beslutet). Trots detta har man inte agerat tidigare.
Vad har då finansinspektionen gjort för att uppmärksamma sparare och investerare på att allt inte stod rätt till under en lång tid. Tyvärr blir svaret ingenting. Man borde senast för ett år sedan varnat HQ bank och sannolikt tidigare. Då hade man skapat offentlighet åt missförhållandena och gjort det möjlighet för marknaden att straffa både banken och dess ledning. Av beslutet framgår att finansinspektionen inte har tagit sin uppgift på allvar. Man har inte agerat som när man uppfostrar en hund. Då hade korrektionseffekten blivit bra både för HQ och hela marknaden.
Först när alla inklusive ledningen tror att man sköter sig då slår inspektionen till. Det är klart att det skapar förvirring och oro på marknaden. Att 20 miljarder i motprestationer inte kunde täckas i måndags skapar oro. Det borde inspektionen förutsett. Carnegie kunde övertagit banken och oron kunde undvikits. Nu agerar inspektionen på adrenalin och inte med de kloka delarna av hjärnan.
Det är hög tid att granska inspektionens agerande. Senfärdigheten med att agera känner vi igen från Carnegiefallet. Dessutom kan man undra över lämpligheten i att inspektionen driver egen politik för egna syften.
Styrelsen i HQ och ledningen för HQ bank har självklart det största ansvaret för HQ. De har inte levt upp till det. När en av Sveriges största risktagare, Mats Qviberg säger sig inte ha förstått riskerna så är det ytterst märkligt. Han har under en lång tid varit mäklare på Carnegie och tagit risker, stora risker som gått hem. När han sedan lämnade detta boalg och bildade fondkommissionärsfirman Hagströmer & Qviberg fortsatte han att ta risker, fortfarande stora risker, både för den egna firman och för kunders räkning. När Qviberg säger att han inte förstått innebär detta att mannen inte fattat vad han gjort sedan 1980-talet. Det är det sannolikt förhållandevis få som tror på. Däremot kan det vara så att hans riskbedömningsmetodik kan vara ganska ovetenskaplig. Som styrelseordförande har han antingen varit för distanserad eller för girig.
Qviberg har under lång tid till alla och envar delat med sig av sina synpunkter på det mesta i samhället. Han har närmast uppfattat sig som en profet eller Messias. I sanning är det så enkelt att hans omdöme om sin egen förmåga vida överstigit den verkliga kompetensen. Detta borde fler reagerat på. Inte minst beteendevetare borde problematiserat och resonerat kring hans agerande.
I fredags hade vi ett strukturproblem in finansbranschen. Denna vecka har vi minst två. Dessutom har vi en hel hög av människor som inte gjort sitt jobb både is statens tjänst och inom HQ sfären.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar