05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

HQ: från gamarnas julafton till Svarte Petterspel

Efter gamarnas julafton i HQ och HQ bank är det nu dags att spela Svarte Petter, länk. Öresund trycker på från sitt håll med Sven Hagströmer vid rodret och Mats Qviberg gör det personligen. Ännu så länge är fokus på att hitta andra än dessa herrar som har ansvar, men i förlängningen ligger en stämning eller utomprocessuell uppgörelse i korten.


HQ gör vad man skulle kunna förvänta hittar externa syndabockar. Bland annat polisanmäler tradingchefen, länk, länk och stämmer revisorn, länk. Samtidigt har Öresund/Qviberg kontroll över nomineringsprocessen av ny styrelse. Denna kontroll är central. Det är nämligen den nya styrelsen som kommer att avgöra vem man kommer att stämma. Det är inte underligt att akteispararna är kritiska mot detta.

Som vanligt är det beställt en utredning av det förlorande bolaget. I detta fall är det advokaten Anders Malm som är ansvarig för den. Från presentation av honom på Oreums hemsida, länk framgår följande: ”Anders har arbetat med kapitalmarknads- och värdepappersrätt i ett brett perspektiv i mer än tio år och har erfarenhet av alla typer av uppdrag inom specialområdet. Under sin karriär har Anders även arbetat med företagsöverlåtelser, förvärvs- och andra företagsfinansieringar och allmän affärsjuridik. Såväl externa konferensorganisatörer som klienter anlitar ofta Anders som föredragshållare och han har genom åren hållit ett stort antal föredrag med varierande inriktning och omfattning, t.ex. prospektregler, företagsöverlåtelser, due diligence och bolagsrätt.”

I vilken mån han eller några av de andra utredarna har förståelse för den komplexa risksituation som HQ hanterat dag efter dag, år efter år är mycket oklart. Utredningen kan lätt bli en fritt svävande juridisk produkt utan praktiskt bruksvärde. Det kräver insikter som ganska få även finansiella experter besitter i Sverige. Svaret på kvaliteten på utredningen får vi den 27 september då den presenteras.

Med 60 miljoner i kassan har man en bättre situation än vad Carnegies noterade bolag hade. Det finns mycket man kan göra med dessa pengar för att få tillbaka hel eller delar av de 1,5 miljarder som är borta. Samtidigt väntar en del sparare på sina pengar, länk.

Rättsprocesserna som nu kommer igång blir mycket av lotterier. Det är utomordentligt svårt för amatörer att kunna bedöma vad som skett och konsekvenserna av detta. Här lämpar sig allmännkunniga domare och nämndemän dåligt. För att få en rättssäker process borde Sverige införa specialdomstolar.

De kommande HQ processerna kommer att visa hur dåligt rättsystemet kan döma av den här typen av samhällsviktiga mål. Slutsatsen brukar bli att ingen skyldig kan hittas och de enda vinnarna är advokater.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar