07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ledord i skoldebatten

Hänt i Värmdö

Det finns många engagerade föräldrar i Värmdö kommun. En av dem är Marcus Schaefer. Nu har han skickat några citat på vad bloggens ägare sa vid skoldebatten i Ösbyskolan.

Tack för det Marcus!


För att bloggens läsare också få ta del av vad jag sa och tycker är centralt kring skolan lägger jag nu ut citaten här:


”Bra ledarskap är avgörande på alla nivåer. Vi måste vara öppna med att det inte har gått så bra som det borde göra. Den mycket kritiska revisionsrapporten av kommunens organisation skulle självfallet vara utlagd på kommunens hemsida. Nu råder lite hemlighetsmakeri. Kommunen får inte hålla inne information. Den måste se till att medborgarna kan ta del av all information. Vi måste få en bra process tillstånd för det.”

”Det som är bärande i lärandet är relationen. Relationen mellan lärare och elev. Det är den om vi måste stärka. En viktig sak är att vi måste återskapa arbetsglädjen i skolorna. Det måste vara skoj att gå till jobbet och skoj att gå till plugget”


” Finns ett antal skolor där läget är allvarligt, där vi måste trycka på ordentligt för att få förändringar och i vissa fall kanske initiera förändringar. ”


”Vi bör öppna beredningsprocesserna, inte bara för oppositionen. De ska kunna vara öppna för allmänheten. Komplett transparens är bra.”


”Partierna har idag ingen politisk samsyn av vad vi vill i skolan. Vi måste

formulera vad vi är eniga om, skapa en långsiktighet så att alla vet vad som gäller flera mandatperioder framåt. Därför vill vi skapa ett särskilt forum för skolutveckling, vid sidan av befintliga nämndstrukturer.”

Andra artiklar om Värmdö och skolan: NVP, NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar