05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Medborgarna behöver inte överförmyndare

Värmdö kommun har beställt dyra konsultrapporter från den ansedda revisionsfirman PWC, Price Waters Coopers. Rapporterna har levererat besk kritik och visat på allvarliga missförhållanden.

I en annan nyligen publicerad rapport om hur kommunen samordnar insatser kring barn med särskilda behov lämnar en annan ansedd revisionsfirma, KPMG besk kritik mot kommunen länk. Det är bra att kommuner köper extern och oberoende kompetens. Vad som är ännu bättre är att de analyser som görs sprids.

Vad händer med rapporterna?
-Finns de lätt tillgängliga för medborgarna.Ickesson icke.
Den medborgare som vill ha rapporterna måste veta vilka tjänstemän som känner till rapporterna och beställa dem där. Samtidigt refererar politiker valda korta delar som stöder deras egna teser i debatter så all väljarna ska hålla tyst.
För mig är inte detta transparens. Det är inte tilltro till medborgarnas egen förmåga att dra slutsatser. I stället blir politiker och tjänstemän överförmyndare till medborgarna.
Värmdö kommun är inte ett tråkigt undantag. I stället är man som de flesta kommuner. Man har sannolikt inte ens reflekterat över varför man inte lägger ut viktigt material till medborgarna, man väntar på att någon högre upp ska säga något…
Så pågår det, år efter år, trots att internet skapat enorma möjligheter till ökad öppenhet.
Ett annat exempel från Värmdö kommun.
I går sammanträdde Bygg-, Miljö,- och Hälsoskyddsnämnden. Bloggens skribent la ett förslag om att man skulle uppdrag till kontoret att begära en försöksverksamhet hos regeringen med öppna sammanträden när man behandlar bygglovsfrågor.
Anledningen är att i dag är det förbjudet enligt förvaltningslagen att ha offentliga sammanträden när man har myndighetsutövning. Samtidigt undrar människor hur det går till när just deras ansökan behandlas. Hur man resonerar och vissa är misstänksamma. Pågår det något fuffens. 98%-99% av alla bygglovsärenden är sådana som skulle kunna behandlas offentligt. I resten av fallen kan man besluta om att hålla hemliga sammanträden.
Många människor har en misstro mot politiker och en del av myndighetsutövningen i kommuner. Bästa sättet att skapa tilltro är att vara öppen.
Bloggens skribent ville att nämnden skulle be miljödepartementet om att se om man kunde skapa en försöksverksamhet. Departementet skulle klura ut hur det skulle kunna lösas laglig, skriva en proposition till riksdagen och få till stånd en speciallag. Detta är inte gjort på en kafferast. Om man verkligen skulle prioritera dettas skulle det ta minst 2-3 år.
Utbröt allmänt jubel?
-Nej argumenten var att det var bra, men först i framtiden. Alla som har jobbat med förändringsmotstånd vet att detta är ett inlindat nej. Andra var tveksamma till idén. Någon muttrade om att nämnden inte skulle syssla med politik. Vänster och höger fann varandra i förändringsmotsånd och faktiskt misstro mot dem man företräder, medborgarna. Kanske var man bara rädda. När det blev omröstning så småningom var det bloggens skribent och två modiga socialdemokrater som röstade för förslaget.
Fundera över vilka politiker i din kommun som verkligen vill ha ökad öppenhet och vilka som bara talar om det. Om demokratin ska överleva behöver vi bara de politiker som är beredda att kavla upp ärmarna för att få en mera transparent demokrati.
Andra medier: DN, SvD, Expressen, Aftonbladet,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar