07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Valet 2010: opinionsundersökningarna kommer att styra än mer i fortsättning

På måndag öppnar riksdagen. Riktningen kommer att pekas ut av regeringen. Vi vet sannolikt hur resultatet av regeringsförhandlingarna. Om inte det stora partiet agerar generöst läggs grus i maskineriet redan från början. Det är olyckligt om så sker. En minoritetsregering behöver en trygg bas för att kunna fatta de beslut som krävs. Om generositet ersätts med småsinthet finns risk för att regeringen inte överlever hela valperioden. En nyckelfaktor kommer att bli resultat från opinionsundersökningar. De mindre partiernas beteende kommer att styras av dessa. Det kommer att förstärka den underliggande politiska turbulensen.

Vi kommer ganska snart att se nya opinionsundersökningar som kommer att utlösa reptilhjärnereaktioner. Speciellt gäller detta kristdemokraterna som snabbt kan hamn i intervallet 2,5-3,5% av väljaropinionen. Det kommer att utlösa en ledningskris och revanschistiska krav.
Folkpartiet kommer sannolikt att ha en mera milt sluttande utveckling. Något senare kan vi förvänta oss en acceptans hos väljarna på mellan 5-6,5% procent. Det blir turbulent där också.
Centern har två trender. Den ena är Stockholmstrenden som är positiv. Den motverkas av glesbygdstrenden som är nedåtgående. Frågan är om dessa kan balansera varandra? Sannolikt kommer en del av stödrösterna försvinna nu. Det innebär att opinionssiffrorna kommer att i det korta perspektivet kommer att pendla mellan 4-5%.
Moderaterna kommer sannolikt att ha en positiv trend. De tillbakagångar moderaterna haft är framförallt reaktioner på lokalt mismanagement som delvis spillt över i riksdagsvalet. Vi har ser detta framför allt i Stockholmstrakten i kommuner som: Lidingö, Vaxholm, och Täby. Även andra kommuner i Stockholmstrakten har denna problematik, men mindre tydliga.
Nu har justeringar skett genom valet. I det korta perspektivet är dessa trender sannolikt brutna. Lokala opinionseffekter lokalt som spiller över till riksdagsvalet kommer att vara baserade på resultatet av politiken. Här gäller att man skapar vinnande team. Detta är en av de stora utmaningarna för moderaterna. I det korta perspektivet kan moderaterna öka på riksplanet till cirka 33-38%.
Socialdemokraterna däremot kommer att fortsätta den negativa trenden. Om man lyckas med en vändning är helt beroende av om man verkligen tar intryck av väljarnas dom. Centrala frågor är storstad-landsbygd och förhållandet till facket. Partiet måste bli självständigt för att kunna vända trenden. En analys av hur man skapar jobb är också central. Partiet kan i opinionsundersökningar falla ned mot 25% i det korta perspektivet.
Vänstern närmar sig en rejäl inre kris. Lars Ohlys ledarskap är utmanat. Politiken kommer sannolikt inte att ändras. En försoning med FI kan vara ett sätt att bredda basen. För detta krävs en ny ledare. Partiet kommer att balansera kring 4% spärren.
Miljöpartiet kommer sannolikt att gå en kräftgång. Uppgångstrenden är bruten. Kan man inte visa på resultat kommer den nedåtgående trenden att fortsätta. Allianskramare kommer att ställas mot Rödgröna kramare inom partiet. Den förlorande falangen kommer med sannolikt att i större utsträckning lämna partiet. Man är i desperat behov av resultat i någon stor kommun. Göteborg kommer här att vara partiets nyckel. Rörelser på plus minus 2% kring 8% strecket är att vänta.
Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen. Vi har anledning att tro på en fortsatt breddning av väljarunderlaget. Sannolikt kommer partiet att i det korta perspektivet att nå minst 7-8%. Misstag från andra partier kommer sannolikt vara viktigare än vad partiet själv gör. Åtminstone i det korta perspektivet.
Ett parti som inte kom in i riksdagen är piratpartiet. Aktualiteten i deras frågor har inte försvunnit. Det finns många ungdomar som har nätet och integritetsfrågor som hjärtefrågor. De kommer att bli ännu fler. Här har vi trenden som få talat om utanför piratpartiet.
Rent allmänt finns anledning att fråga sig hur valet kan blir mera tillförlitligt och resultaten komma snabbare. Det krävs lägre trösklar för personvalskandidater både på riksnivån och i lokalvalen. Skilda valdagar bör också starkt övervägas. Nästa vals stora utmaning kommer med stor sannolikhet bli valdeltagandet.
Andra medier: Aftonbladet

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar