07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fastigheter: ett område med maktkoncentration som det sällan talas om

I Sverige finns cirka 33 000 företag som sysslar med uthyrning av fastigheter.

Tvärt emot vad man skulle kunna tro är detta ett område med extremt stor offentlig maktkoncentration. Två privatägda bolag finns på listan och det är Akelius fastigheter, som är det fjärde största i Sverige och Stena fastigheter på nionde plats. Samtidigt är senaste redovisningsåret för Akelius fastigheter på 18 månader. Omräknat till 12 månadersintänkter skulle man hamna på plats 6.

Resten på 10 största-listan är statliga och kommunalägda. De tre största städerna har sina bolag med på listan. Göteborgs stad har sina fastigheter organiserade i en koncern och blir bland annat större än Stockholms.

Detta är en del av Svenskt näringsliv som granskas i liten utsträckning. Verkställande direktörer i denna typ av bolag är anonyma. De styrs till stor del av politiker som är de verkliga beslutsfattarna inom de största bolagen på detta område. Politikernas förmåga att förvalta dessa värden är det få som diskuterat.

Vilken kompetens har till exempel kommunstyrelsens ordförande Anneli Hultén (s), ordförande i Framtidenkoncernen och Helen Odeljung (fp), vice ordförande att förvalta och utveckla värden på över 50 miljarder för Göteborgarna?

Sannolikt skulle en ökad grad av konkurrensutsättning av förvaltningen av dessa jättelika fastighetsbestånd spara stora kostnader för skattebetalarna. En sådan debatt förs nästan inte. Däremot förs en debatt om ägandet. Effektiviteten på detta område som binder 1.000 tals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar talas det lite om. Det börjar bli dags för det.

Två kuriositeter är att fastigheter verkar vara mera intressant för Göteborgsentreprenörer än för Stockholmare. Göteborgs stad verkar också vara mer intresserat av sina fastigheter är Stockholm stad.

Så här ser 10 i topp listan ut. Bolagen är rangordnade efter storleken på hyresintäkterna.

1. Vasakronan AB har störst hyresintäkter. De är på 5,865 miljarder. Man har fastigheter med ett bokfört värde på 75 miljarder kronor. Bolaget ägs av 1, 2, 3, och 4 AP fonden.

2. Akademiska hus AB som är statlig ägt har hyresintäkter på 5,115 miljarder och fastigheter bokförda till 50 miljarder.

3. Förvaltnings AB Framtiden, har hyresintäkter på 4,7 miljarder och fastigheter bokförda till 48 miljarder Bolaget ägs av Göteborgs stad.

4. Akelius fastigheter AB har hyresintäkter på 4,128 miljarder och fastigheter bokförda till 25 miljarder

5. Svenska Bostäder AB har hyresintäkter på 3,068 miljarder och fastigheter bokförda till 24 miljarder. Bolaget ägs av Stockholms stad.

6. Börsnoterade Castellum AB har hyresintäkter på 2,69 miljarder och bokförda värden för sina fastigheter på 29,3 miljarder. Bolaget ägs framförallt av försäkringsbolag.

7. Statens Fastighetsverks hyresintäkter redovisar hyres- och arrendeintäkter på 2,134 miljarder och bokförda värden på fastigheterna med 13,5 miljarder.

8. Statliga Fortifikationsverket har hyresintäkter på 2,372 miljarder och ett bokfört fastighetsvärde på 9,2 miljarder.

9. Stena Fastigheter (koncernen), har intäkter på cirka 1,907 miljarder, varav huvuddelen är hyresintäkter. Det bokförda värdet uppgår till 15,14 miljarder. Ägare är familjen Olsson i Göteborg, vanligen kallad Stena.

10. MKB Fastighets AB har hyresintäkter på 1,578 miljarder och fastigheter bokförda till 7,173 miljarder. Bolaget ägs av Malmö stad.

Precis utanför finns:

Specialfastigheter AB, som har hyresintäkter på 1,48 miljarder och bokfört sina värden till 15,5 miljarder. Ägare är staten.

Wallenstam AB som har hyresintäkter på 1,356 miljarder och fastigheter bokförda till 21,89 miljarder. Bolaget är börsnoterat och är kontrollerat av familjen Wallenstam i Göteborg.

Ett av Sveriges mest kända fastighetsbolag är LE Lundbergs Fastighets AB. Man har hyresintäkter på 0,914 miljarder och fastigheterna är bokförda till låga 2,17 miljarder Bolaget hamnar långt ned på listan over de största fastighetbolagen i Sverige.

Detta är ett område med offentlig maktkoncentration. De största fastighetsförmögenheterna i Sverige förvaltas av politiker. Frågan är bara om de har bäst kompetens att göra detta? Bloggen betvivlar det starkt.

Andra medier: GP, GP, e24.se

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar