06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kommunfullmäktige i Värmdö

Hänt i Värmdö

Så genomfördes det första sammanträdet med Värmdös nyvalda riksdag, kommunfullmäktige. Intrycket blir att det var en styrande koalition som inte var helt samtrimmad. Trots sin vänligare fasad har man en syn på demokratin som i praktiken inte avviker från den hårt kritiserade Jonas Nilsson. En effekt av detta blir att två partier VärmdöCentern och Sverigedemokraterna finns inte med i kommunstyrelsen.
Det kommer att göra sammanträdena längre i kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna däremot släppte in kommunfullmäktiges minsta parti, vänstern.
Den mest aktiva oppositionspolitiken kom inte från de traditionella oppositionspartierna. Den kom i stället inifrån koalitionen, Olle Markstedt agerar som ett eget oppositionsparti. I praktiken har koalitionen 29 mandat och inte 30 som man trodde. Olle Markstedtpartiet har presenterat sig. det lär komma mer från det lägret.
Även om Markstedt med sitt eget parti ibland har svårt att skilja på byråkrati och demokrati har han vissa poänger. Att minska antalet fritidspolitiker och öka antalet arvoderade politiker är en dålig utveckling. Det minskar det folkliga inflytandet och ökar politruckernas inflytande.
Den stora behållningen var att sammanträdena numera leds kompetent. Här har Monica Petterssons intåg som ordförande och borgmästare inneburit en positiv utveckling.
Den som leder koalitionen är folkpartisten Anders Bergman. Han blir den vise ordföranden och sedan finns det en moderat ovise ordförande. Ett smart drag av folkpartiet att utnyttja bristen på ledarskap för att själv ta ledningen.
En mycket bekymmersamt förhållande blev också uppenbart. Av moderaternas ledamöter 19 ledamöter av två gånger två gifta med varandra, dvs fyra personer eller 21%. Mest stötande är att två makar Pettersson är båda ersättare i kommunstyrelsen. Makarna Ulfvin, båda i fullmäktige är inte bra. Kritiken mot detta är hård även inom moderaterna. I de flesta andra kommuner skulle detta inte vara möjligt.
Ett kuriosa är att det är rödgrön majoritet i kommunstyrelsen i Värmdö. Socialdemokraterna och miljöpartiet har egen majoritet. 6 röster mot 5. Det ska bli intressant att följa detta.
Miljöpartiet har två platser i kommunstyrelsen.
Miljöpartiet visade under kommunfullmäktigemötett att tiden som idealister är över. Nu ska man försvara makten till varje pris. Om en eller annan princip får stryka på foten verkar inte oroa miljöpartisterna. Efter förra valet var det förfärligt att miljöpartiet inte skulle få en plats i kommunstyrelsen. När ett annat parti berörs är historien något man glömt.
Undrar om väljarna har glömt vad miljöpartiet på Värmdö en gång stod för?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar