06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vad vill väljarna och hur får de veta vad de få bestämmer för de många?

Hänt i Värmdö

Då drar det ihop sig till budgetmöte i morgon klockan 12.30, strax efter lunch. 51 folkvalda ska fatta årets viktigaste beslut. Det om kommunens ekonomi. Processen har närmast helt och hållet varit en process som hållits inom de politiska partierna. Det innebär att mellan 100-150 personer har varit involverade i den politiska processen. Skrämmande kan man tycka. Det innebär att mellan 2,6-4 promille av Värmdös invånare har varit involverade eller mellan 3,3 och 5 promille av de röstberättigade.

Om det skulle varit så många som 1.000 hade processen varit mera försvarlig. Då hade 3,3% av de röstberättigade varit involverade. Så är det inte.

Fullmäktigegrupper inom alla partier har hållit korten tätt till bröstet. Man har jobbar hår med att inte ha läckage i processen. Det man glömt är det de som kanske kunnat få information är ens uppdragsgivare. Inte ett enda möte med medborgare har hållit under budgetprocessen. Sedan talar man i andra sammanhang om medborgardialog. Denna process är raka motsatsen. Även inom de liberala partierna har processen varit dåligt transparent.

Detta är en budgetprocess som lämpar sig bättre i ett företag.

Läxan efter processen är enkel.

Nu borde politiker från alla läger sätta sig ned och fundera. Hur kan medborgarna komma in i budgetprocessen. Hur kan man bredda basen och acceptansen för hur pengarna används i kommunen? Detta borde vara en av de viktigaste att-satserna att ta ställning till under morgondagens budgetmöte. Det borde tillsättas en grupp av alla politiska partier som skulle tänka efter, analysera och föreslå en helt ny och medborgarinvolverande budgetprocess.

Värmdö kommun har nyckeltalen emot sig.

1,8 kronor av skatten eller cirka 135 miljoner högre kostnader än länsgenomsnittet kostar tjänstemännen. Det bygger på statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Politiker och tjänstemän rycker genast ut och talar om att man inte kan jämföra. Här finns det speciella förutsättningar. Undanflykterna och ursäkterna haglar. Det håller inte

Om det är 50, 80, 90, 125 eller 135 miljoner för mycket är inte den centrala frågan. Det är storleksordningen. Att i ett sådant sammanhang hålla fast vid en organisation som dessutom är ineffektiv är inte försvarbart. Medborgarna har rätt till bättre hushållning.

Att vänta på en ny chef som ska sätta sig in i verksamheten är helt fel. Ansvariga politiker ska självklart sätta målet att personalkostnaden ska vara på länsgenomsnittlig nivå. Sedan diskuterar man noga varje argument för högre kostnader och förklarar för medborgarna om det finns tunga skäl.

Politikerna själva kommer att kosta betydligt mer än tidigare år. Fler dyra och anställda politiker föreslås. Det gör man för att den regerande kollisionen ska kunna göra alla ingående partier nöjda. Om medborgarna vill att man ökar politikerkostnaden per medborgare från 605 kronor 2009 till sannolikt cirka 670-680 kronor per medborgare bryr man sig inte om. Här gäller inga sparbeting. I stället har man en rak kostnadsökning på drygt 10%. Många medborgare höjer säkert på ögonbrynen.

Vad man heller inte berättar är att dessa betalda politiker i de flesta fall bara arbetar 4 dagarsvecka eller om man vill vara riktigt vänlig 4,5 dagars vecka. Inte undra på att diskussionen ska hållas inom en trång krets. Jämförelsevis kan vi konstatera att politikern i Värmdö kommun kostar 30 öre på skatten. Det är minst 6 öre mer än länsgenomsnittet.

Skattesänkningar ska man göra senare. När det ska inträffa definieras inte.

För normalinkomsttagaren är en sänkning av kommunalskatten en av de lättaste inkomstförstärkningarna. Vad politikerna vet men inte talar högt om är de som bor i Värmdö, men som skrivit sig i en liten lägenhet i en kommun med lägre kommunalskatt. Ofta stavas den kommunen Stockholm.

En skattesänkning med 50 öre skulle för normalfamiljen innebära cirka 3-3.500 kronor i ökad köpkraft. Dessutom skulle säkert fler vilja besätta sig i Värmdö kommun. Det är vad man kallar för en dynamisk effekt. Åtgärden skulle gå jämt upp för kommunen om 1.216 personer. Sannolikt blir den dynamiska effekten inte så stor, men kanske hälften. Det innebär att en sänkning av skatten med femtio öre för med sig ett nettointäktsbortfall för kommunen med tjugofem öre. Kostnaden är 18,2 miljoner.

Detta är något som politikerna i kommunen borde fundera på närmare.

Nu väntar bloggen med spänning på vad politikerna gör i morgon

Andra medier: NVP, NVP

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar