06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det är skillnad på en känd Anka och "Ankan" i mer än ett avseende

Hänt i Värmdö

I Ankeborg finns en rik krösus. Namnet är Joakim von Anka. Han vakar ständigt över sina pengar. Dessutom är han snål med sina egna pengar.
Huruvida Vämdö kommuns, Anders ”Ankan” Bergman är snål med egna pengar vet bloggen ganska lite om. Sannolikt är han mindre snål än Joakim von Ankan.
Att vara sparsam med andra politiska partiers möjligheter att spendera är han däremot. Han anser till exempel att VärmdöCentern inte ska få ta del av de resurser andra partier får del av vad gäller kommunalråds- och samordningsresurser. Vad striden gäller är en kvarts tjänst av totalt 6 årsarbeten som andra partier delar på. Ankan har redan lovat bort resurserna till andra. Så det fanns inget kvar.
Däremot verkar det sämre med hur det ser ut i det egna partiet. Där verkar det var fritt fram för slöseri med skattebetalarnas medele. En av de dyraste politikerna i Värmdö kommun är Peter Bondesson, kollega till Bergmar. Bondesson har kostat skattebetalarna cirka 4,4 miljoner kronor under mandatperioden.
Det som är bekymmersamt med Bondesson är att han haft långa ledigheter. Under vart och ett av de fyra åren han haft sitt kommunalrådsjobb har han varit tre månader på Gotland under sommaren. Det gör att han faktiskt semestrat på skattebetalarnas bekostnad för den nätta summan av 1,1 miljon kronor. Ganska mycket pengar kan man tycka. Slöseri skulle de flesta säga. Någon tjänstledighet har Bondesson inte begärt för dessa extra semestrar.
Till detta kommer att Bondesson bara tjänstgjort 4 av 5 dagar i veckan under den tid han varit kommunalråd. Detta har kostat skattebetalarna ytterligare 0,88 miljoner kronor.
Totalt har skattebetalarna sponsrat Bondessson med ledigheter till ett värde av närmare 2 miljoner under fyra årsperioden. I resonemanget har bloggen inte räknat med att Bondesson i praktiken inte fullgjort sina sysslor som kommunalråd sedan i februari i år. Hade man räknat med detta hade han med god marginal passerat 2 miljonervallen i ledighetssponsring från skattebetalarna.
Det bloggen undrar över är hur detta kunnat fortgå?
-Varför har ingen slagit näven i bordet?
-Vad har folkpartiets egen Joakim von Anka, Anders ”Ankan” Bergman gjort för att komma tillrätta med detta slöseri?
För det är väl aldrig så att Anders ”Ankan” Bergman bara låtit det fortgå, utan att agera.
Denna bloggpost publiceras också på en ny blogg som heter Värmdöleaks, länk. Du är välkommen att bidra med material om hur kommunen sköts.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar