07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Andra bloggar om Mårtensson

Hänt i Värmdö
Bloggkollegan Jan Dolk skriver ett blogginlägg, länk som ger ett erkännande åt denna bloggs verksamhet med fokus på Värmdö. Bloggen tackar för de värmande orden och publicerar inlägget i sin helhet:

”Man behöver inte vara elak för att ha taggarna utåt.
Dags att tänka till !

Det verkar bli allt oftare pengen som styr politiken och inte tvärtom. För mig är det att konstatera att detta fenomen accelererar, vilket naturligtvis är en stor fara för demokratin. jag läste Stefan Mårtensson blogg igår, länk. Det intressanta med Stefans blogginlägg är att den på ett satiriskt/ironiskt sätt beskriver ett läge utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Visst finns det människor som har en politisk vilja och vision med sina politiska engagemang. Eftersom jag själv varit mycket aktiv inom politiken under senare år har jag oerhört svårt att inte dela Stefan Mårtensson uppfattningar. Visst är det så att Stefan i sina situationer kan upplevas både som kompromisslös och besvärlig, dock är inte jag mannen att säga att han har fel. Min uppfattning är att Mårtenssons intellektuella och kompromisslösa hållning bidragit till att hela hans parti blivit uteslutet från den majoritet som nu regerar i Värmdö. Om så är fallet menar jag att det är fel, samtidigt menar jag att centern som Mårtensson representerar skapar sig en mycket fast grund inför nästa valrörelse, inte minst genom den raka hållning som Mårtensson genom sina synpunkter för fram. Det är endast att beklaga att under de närmaste dryga tre åren, så kommer ett antal kunniga och respekterade människor att stå utanför de demokratiska processerna i styrelser och nämnder. Generellt kan jag säga att min egen syn på människor oavsett sammanhang är ett inkluderande och inte ett exkluderande. I politiska sammanhang får enligt min mening girigheten inte ta över, en girighet som ofta leder till korruption. Det är heller ingen tvekan om att detta är ett symptom som tilltagit även i Sverige, inte minst gäller det de multinationella företagsamheter som bedrivs som ofta genom sina lobbyingverksamheter gynnas på de seriösa mindre företagarnas bekostnad.
Exemplen har blivit många under de senaste femton tjugo åren vilket naturligtvis endast är att beklaga, eftersom så många inte minst politiker dras med i denna karusell.
Det yttersta av fenomen är när man i olika situationer sätter sig själv i beslutande ställningar som direkt påverkar personens egna framtida positioner i det politiska arbetet. Min mening är att dessa korruptbegivna människor av rädsla för konkurrens oftast utser människor med mindre kompetens än kanske mer kompetenta alternativ, vilket i sig skulle höja konkurrensen politiker emellan. En konkurrens som naturligtvis leder till en förhöjd kvalitet ibeslutsfattandet som sagt Stefan Mårtensson kan även jag betrakta som understundom besvärlig, men ingen kan säga att han är korruptionsbenägen eller utan kunskap och politisk vilja kopplad till goda visioner för ett samhälligt engagemang.
Ha nu ett fortsatt bra år
Jan Dolk
PS
Vi får vara tacksamma att det fria ordet fortfarande får vara fritt, visst får man ta konekvenserna över det man tycker och säger. Men vi slipper väl fortfarande fängelse.
Ett land som jag ofta besökt är Ungern numer medlem i EU, här vill man införa möjligheten att sätta folk bakom galler för vad man säger och skriver. Nåja det är ingen nyhet för c.a 2010 år sedan slog man ju spikar i händer och fötter på en människa för vad han sa och tyckte.
Det är bra med Sverige, här nöjer vi oss med mobbing.”

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar