05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Om mutskandalen i Göteborg och om vad ledarskap kan åstadkomma

Nu åtalas den första personen för mutbrott i Göteborg, länk, länk, länk. Många instämmer säkert i ropen:”häng dem högt”. Samtidigt finns det stor anledning att reflektera över hur skandalen har utvecklat sig.

Visst var det en journalistisk bragd av Janne Josefsson att avslöja missförhållandena. Många av oss som såg tv reportagena baxnade säkert. Kontrollen var bristfällig. Tv-programmet ”Uppdrag Granskning” visade på missförhållanden. Dessutom avslöjande man att kommunledningen inte var beredd att vara transparent när man började hantera problemen. Först efter att kommunledningen kört i väggen la man om strategi.
Den nya strategin formulerades av Anneli Hulthén som sa att man skulle vända på varje sten, länk. Olyckligt kan man tycka. Att vända på varje sten innebär också att göra var och en av de anställda till potentiella förbrytare. Så ser inte verkligheten ut.
Det kommer att väckas ett antal åtal. Sannolikt kommer ett antal skyldiga att rättvist dömas för brott. Samtidigt måste man se proportionerna. Väldigt pessimistiskt kan man anta att 50 person åtalas. Mera sannolikt talar vi om hälften Det är någonstans mellan en halv och en promille av de anställda i Göteborgs stad, som har cirka 45.000 anställda.
Vad kommunledningen har misslyckats med är att hitta en balans mellan öppenhet å ena sidan och å andra sidan stötta den personal man har som gör ett gott jobb, framförallt cheferna. Att Anneli Hulthén är asförbannad på det hon sett i ”Uppdrag Granskning” är bra, men det gäller att tydliggöra proportionerna. Här har Hulthén misslyckats.
En polisanmälningskultur börjar breda ut sig i Göteborg stad, enligt den ansvarige åklagaren, Nils Eric Schultz. Framför allt chefer misstänks och misstänkliggörs. Avundsjukan finner ett sätt att kanalisera vibrationer. Effekten blir att det sker något med effektiviteten och arbetsglädjen. Det viktigaste blir inte längre att göra något bra för skattebetalarna. I stället fokuseras det på att inte göra fel.
Göteborgs stad måste bli öppnare och bygga bättre rutiner för att förebygga nya skandaler. Det är en självklarhet. Politikens viktigaste uppgift nu är att bedriva ett ledarskap som skapar fokus på visioner och resultat. Annars finns risken kommer Göteborg att förbli skandalernas kommun.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar