06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Plattskatt

I en debattartikel i dagens SvD, länk skriver liberalerna Camilla Lindberg och Jan Rejdnell om att Sverige bör införa plattskatt.


Debattörerna sammanfattar idén bakom på följande förtjänstfulla sätt: ”Vi måste få ett rättvisare och enklare skattesystem med införande av en platt skatt vilket leder till lägre kostnader för att ta in skatten. Tillämpat på svenska förhållanden kommer platt skatt leda till att skattesystemet förenklas avsevärt, det blir överblickbart och därtill att de flesta formerna av skatteplanering försvinner. Framförallt försvinner de stora och kostsamma transfereringssystemen. Onödig byråkrati och onödiga regler försvinner. Inkomstomvandling från arbete till kapital blir mindre intressant om skattesatserna är ungefär desamma. Platt skatt leder till sänkt marginalskatt för alla inkomsttagare och förutsätts stimulera till högre utbildning genom att progressiviteten i skattesystem”.


Man avslutar artikeln på följande instruktiva och inspirerande sätt:
”Med platt skatt menar vi idédebattörer att alla inkomster oavsett inkomstslag beskattas med en och samma skattesats. En uppsjö av undantagen och särregler slopas. Samma skattesats på den första som på den sista intjänade kronan.”

Det är bra att fler uppmärksammar denna enkla och viktiga rättvisereform. Hittills har Magnus Andersson, ordförande i Centerns Ungdomsförbund varit en bland få som drivit frågan.

Platt skatt är en av de viktigaste liberala rättvisereformerna.
Det är dessutom riktigt god centernpolitik.

Andra bloggar: Magnus Andersson

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar