06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från kommunfullmäktigemötet i går

Hänt i Värmdö

I går var det kommunfullmäktigesammanträde i Värmdö.
Tre frågor tog huvuddelen av tiden. En gällde cykelbanor. En annan gällde passivhus. Den tredje gällde särgymnasiet.
Många av ledamöterna tyckte att de hade något att tillföra i en cykelbanediskussion.
Om det verkligen var så vill bloggen starkt ifrågasätta.
Peter Frej trodde inte att vägverket var intresserad att medverka till att det blev cykelbana på en av broarna.
Han hade dagen till ära lärt sig ett nytt ord. Närmast högtidligt meddelade han att kommunen inte hade ”rådighet” över denna sak. Helt korrekt svarat av herr Frej.
Vad som däremot är välkänt är att Frej har en viss telefonfobi. När han inte känner för att ringa någon blir det stopp. Herr Frej tycker att man inte fått tag i någon om man låtit bli att ringa vederbörande. Han är ganska ensam om den här tolkningen, vart fall i Sverige.
Förmodligen kan saken lösas antingen genom att herr Frej får kognitiv terapi för sin telefonfobi. Det är så kallad exponeringsterapi i detta fall. Först får han se en telefon på bild. Därefter ökar svårighetsgraden. Senare i terapin får han ringa på sin telefon. Allra sist får han ringa på sin telefon till just vägverket. Detta är en ganska lång process. Förmodligen kommer samtalet då att ske någon gång strax efter sommaren, givet att han får tid i mars med den kogitive terapeuten.
I annat fall undrar vi om det inte vore bättre om hans kollisionskollega fru hönsmamman Blombäck, från miljöpartiet kunde ringa. Då rings samtalet direkt. Förhandlingen och beskedet kommer direkt. Det är inte otroligt att saken får en snabb lösning. En annan fråga är om hon vill och har tid? Nu spelar de i samma lag.
När det gällde passivhusen, var det en motion som hade skrivits av Roland Ekstrand, tidigare utmobbad folkpartist. Numera bor Ekstrand på annan ort. Motionen hade stötts och blötts i många sammanhang. Svaret på motionen var så utvattnat att ett siktdjup på 15 meter i skärgården framstod som fullt med alger och substans.
När herr Paulsen från Värmdöcentern påpekar detta och kommer med ett skarpare förslag vaknar Anders ”Ankan” Bergman. Den senare har sovit i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.
Nu, plötsligt är han klarvaken. Någon vill något och det gäller miljö. Snabb som en vessla och inte som en Anka skriver han ett förslag som är bättre än det han tidigare ställt sig bakom. Förslaget är i och för sig inte lika långtgående som herr Paulsens, men han hoppas på en poäng eller två från fru hönsmamman Blombäck.
Undrar om hon gick på den finten?
Den sista frågan gällde om Värmdö kommun ska ha ett särgymnasium. Anledningen till att denna fråga kom upp var att kommunstyrelsens ordförande herr Nallen Alversjö skrivit en debattartikel om detta tillsammans med en partikollega. Han vill att Värmdö ska starta en gymnasiesärskola. Att Alversjö ville något hade fått socialdemokraten Kennet Ehrnstedt att tappa hakan. Därför ville han diskutera detta i fullmäktige. Han ville veta om det verkligen kunde stämma.
Debatten som sådan lämnade ett säreget avtryck. Nallen Aversjö tyckte inte att en besparing på 2,5 miljoner var något viktigt. 3öre lägre kommunalskatt är väl inget, verkade han mena.
Bloggen däremot menar att många små bäckar kan bli en stor å.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar