07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommun blir mera hemlig och mera sluten

Hänt i Värmdö

Tyvärr går det åt fel håll när det gäller öppenheten i Värmdö kommun.
Ett steg år fel håll är en nyordning när det gäller kommunens regering, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Numera kallar man till arbetsutskottet enbart per mail. I och för sig bra, men då måste kommunens eget regelverk tillåta att man gör det. Så som regelverket ser ut i dag är det inte tillåtet.
Än värre är att kallelserna till kommunstyrelsens arbetsutskott inte längre finns utlagda på nätet (kommunens hemsida), länk. Det gör att granskningen av vad som sker blir svårare. Föredragningslistorna och handlingarna till arbetsutskottet finns inte längre tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida, länk. Vilket gör granskning ännu svårare.
Som pricken över i har man inte längre ha några protokoll på arbetsutskottets möten. Det gör granskningen formidabelt svår.
Sammanfattningsvis har Värmdö kommun blivit mera slutet och mindre transparent. Det som sker i kommunstyrelsens arbetsutskott har blivit allt igenom hemligt. Att förfarandet strider mot kommunens egna regler och sannolikt mot kommunallagen verkar inte bekymra den styrande kollisionen. Det börjar bli dags att utkräva ett politisk ansvar för detta av just kommunstyrelsens ordförande, Lars Erik ”Nallen” Alversjö.
-Det börjar bli vår nu. Dags att lämna det mentala idet.
Bloggen är djupt bekymrad över hur man försöker hemlighålla beslutsprocesserna. Så här får det inte gå till!

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar