06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ytterligare ett fall för klass 9A eller vanlig OBS klass?

Hänt i Värmdö

Att räkna till tio borde även politiker kunna göra. Nu blir man orolig när de 2 (två) nybildade nämnderna vård- och omsorgsstyrelsen samt utbildningsstyrelsen kallade till sammanträde, länk. De kallades till samma plats och samma klockslag. De flesta inser att man inte kan vara på mer än ett nämndsammanträde samtidigt. Det bygger naturligtvis på att man just kan räkna till två (2).
Vad som visade sig var att personer faktiskt samtidigt tjänstgjorde i två olika nämnder samtidigt. Bloggen konstaterar att det är teoretiskt möjligt enligt Einsteins relativitetsteori. Eftersom de flesta av politikerna inte är så inlästa på den bortser vi från att hela idén var ett vetenskapligt experiment.
Effekten av vad man gjorde borde vara att ett antal politiker får dubbel sammanträdesersättning per timme. En som var orolig för att inte få dubbel ersättning var PO Fransson från kristdemokraterna. Han frågade särskilt om detta vid mötet.
Upplägget är smart för de politiker som vill öka sin timintäkt och mindre smart för medborgarna, säger bloggen.
Ingen vill kännas vid denna katastrof. Allra minst arkitekten bakom mötet, Hans Ove ”Greven” Görts som ordförande i produktionsstyrelsen är kaoset arkitekt. Om man läser protokollet fårn decembermötet i ”hans” dåvarande nämnd ser man det. Att han som vanligt skyller ifrån sig förvånar däremot mindre.
Mötet beskrivs av Annika Ribbing, socialdemokraterna för övrigt adelsdam som Kafkaartat. Hon menar säkert Kafkesk, Kafkaesk eller möjligen Kafkastämning och syftar på den inte helt okände författaren Franz Kafka (1883-1924).
Nu finns det risk att ett antal politiker i dessa nämnder inte förstår vad uttrycket betyder publicerar bloggen ordförklaringen från wikipedia, länk: ”Kafkastämning, också känt som kafkesk stämning, är ett kännetecken inom Franz Kafkas litterära stil. Kafka skriver mardrömslikt och hotfullt, som om något är kusligt närvarande men ändå undanglidande. Ändå är Kafkas berättelser realistiskt återgivna och skrivna på ett enkelt och klart språk, och det är just denna blandning av realism och mardrömslik logik som skapar Kafkastämningen.

Kafka för in en absurd förutsättning i sin berättelse och följer sedan händelserna med en klar och benhård logik.”


Det som är riktigt allvarligt är att ett antal politiker, nya som gamla lämnade mötet. man gjorde det närmast i protest. Några hade förväntningar på sina nya uppdrag som slogs i spillror. Politikerföraktet i Värmdö blev genom denna fadäs ännu mer förstärkt.


Det hade gått att säga: det här blev fel. Ni kallas till nya sammanträden och kommit överens om ny dag. Då hade man visat ledarskap. I stället verkar man vilja medverka i en uppsättning av kejsarens nya kläder.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar