07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Hänt i Värmdö

Under 1970 talet gick det populära tv programmet fem myror är fler än fyra elefanter. Många av del ledande politikerna i kommunen har säkert sett detta program som bland annat försökte lära barn räkna.
När man ställer frågan till ledande politiker om administrationen har vuxit svarar de nej. Bloggen däremot svarar att 350 byråkrater är fler än 270.
Reträttsvaret blir då att kommunen har vuxit. Har Värmdö kommun vuxit med 30% under de senaste fem åren. Svaret är nej. Däremot har kommunen vuxit med cirka 7%. Det innebär att om byråkraterna skulle växa lika fort som medborgarna skulle de vara 289. 61 byråkrater har på något oförklarligt sett funnit en arbetsplats i kommunalhuset. Hur de kommit dit och det faktum att de finns där lyckas inte kommunledningen förklara.
Bloggen kan upplysa om att enbart köp-sälj organisationen kostar årligen minst 25 miljoner i rent slöseri. Detta borde ändras omedelbart.
Nu vill kommunledningen dessutom ha 33 nya medborgarmiljoner till att bygga ut kommunalhuset för att rymma alla byråkrater.
Kloka politiker borde säga nej till detta och kräva att antalet byråkrater inte får överstiga 290-300 innan årets slut. Det innebär en besparing med minst cirka 30-35 miljoner. Det skulle kunna användas till att sänka kommunalskatten.
Fotnot: Veckan nummer av tidningen mitti Värmdö har en artikel om ökningen av antalet byråkrater i Värmdö kommun, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar