06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Folkpartister på villovägar

Den liberale debattören Johan Ingerö, länk uppmärksammar en debattartikel av folkpartiets EU parlamentariker i Sydsvenskan den 28 mars, länk.


Artikelförfattarna kritiserar statsminister Fredrik Reinfeldt för ett uttalande där han menar att avgifterna till EU bör ligga ”väl under 1 procent av EU:s samlade bruttonationalinkomst”.
De menar dessutom att EU bör få möjlighet att ta ut skatter direkt av medborgarna.

Bloggen för sin del menar att statsministern har helt rätt. Det krävs sparsamhet med medborgarnas medel i EU också. Minskade ramar är mera rimligt än höjda ramar.

Alliansregeringen bör däremot självklart som artikelförfattarna menar se till så att EUs medel inte går till jordbrukssubventioner till 40%. Dessa bör avskaffas.

Däremot bör inte göra som artikelförfattarna menar och först avskaffa jordbrukssubventionerna och sedan använda pengarna till något annat. I stället bör dessa pengar kunna disponeras direkt av medborgarna genom att EU sänker sina avgifter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar