07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Okända eller ökända män sparkade Elisabeth Fredell

Hänt i Värmdö

Bloggen har redan tidigare rapporterat om att ledande koalitionspolitiker gjort upp om att bli av med den mest inflytelserika chefen i Värmdö kommun, Elisabeth Fredell, länk.
Bloggen skrev den 17 november förra året så här:
Hur leder man en kommun?

-Det är en central fråga ut inte minst demokratisk synvinkel.
-Ska det ske öppet eller i slutna rum?

Bloggen ställer frågan efter att ha snappat upp ett samtal som den definitivt inte borde ha fått del av. Det skedde faktiskt för ett tag sedan…

Samtalet gav en känsla av ”the muppet show”. Det fanns några lätt gestikulerande män. De uttryckte sitt missnöje. Föremålet för missnöjet var en av kommunens ledande tjänstemän eller snarare kvinnor, för övrigt en av de mest kompetenta. Det kan man kanske inte säga om herrarna, trots att de är politiker. Nu ville man göra sig av med den kvinna som har det mest otacksamma jobbet i Värmdö kommun, Elisabeth Fredell. Kanske utgick diskussionen från att dessa herrar som tillhör de så kallade styrande kollitionen, förlåt koalitionen kände sig underlägsna.

Idén man hade var att ge Fredell sparken efter sportlovet 2011. Korkat kan man tycka eftersom hennes kontrakt går ut vid halvårsskiftet 2011.

Undrar om de vågar stå upp offentligt för sin överenskommelse?
Nu har några herrar fullföljt sin överenskommelse rapporterar NVP, länk.
Elisabeth Fredell avskedas i praktiken. Inuti det moraliska sigillet hade kommundirektören Stellan Folkesson skrivit de klassiska orden ”Där till är jag nödd och tvungen”. Folkesson ville inte ta strid för Fredell och blev i stället hennes bödel. Andra skulle säga att han bara var budbärare. Det var andra som skrev budskapet. Folkessons kalkyl var enkel. Jag slåss inte för att behålla Fredell ett eller två år. Det är för kort tid.
Bloggen säger som tidigare. Detta kunde skett snyggt och öppet och framförallt tidigare. Då menar inte bloggen för att skydda Fredell, nej för att skydda verksamheten. De som står bakom beslutet kunde haft ryggrad att träda fram och gjort det tidigare. I stället står de i dunklet och låter andra sköta ”the dirty job”. Osnyggt och oklokt, är två av de saker som man kan säga om dessa herrar.
Det är inte bara Fredell som har offrats. Framför allt är processen med att bli av med henne ett exempel på att öppenheten offrats. Värmdö kommun som arbetsplats har blivit hemligare och en smula kallare. Det är inte bra för medborgarna.
Elisabeth Fredell väcker känslor. Det förstår bloggen. Hon är en krävande och kompetent ledare. Dessutom är Fredell lojal mot de styrande, oavsett vem de är. Detta är en av de ganska få topp-cheferna i Värmdö som levererat. Att osäkra politiker och speciellt räddhågsna män går omvägar runt Fredell berättar mer om dem än om henne.
Det som kanske gör Fredells insats extra imponerande är att hon verkligen valt att jobba. Det har varit ett sätt att göra något meningsfullt. Hon kunde ha stannat hemma och njutit. Hon kunde rest och roat sig. I stället valde hon att bidra och kavla upp ärmarna.
Det väcker respekt.
Hoppas fler än bloggen säger:
Stort tack för dina insatser i Värmdö kommun Elisabeth!
Fotnot: Uttrycket ”Härtill är jag nödd och tvungen” tillskrivs biskopen Hans Brask. Han lär ha använt det i samband med att ärkebiskopen Gustaf Trolle avsattes 1517 av honom.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar