04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

”Vi som var där”

Hänt i Värmdö

I någon av Bröderna (Jacob och Wilhelm) Grimms saga, Snövit ställs en utmanande fråga av den elaka drottningen. Hon ställer den till en viss spegel i slottet. Frågan kan vi nog alla: Spegel, spegel på väggen där säg mig vem om vackrast i landet är. Dessa båda bröder insåg den magiska kraften som bilden har, men egentligen tecknade de bara ned en gammal folksaga. Kunskapen om bildens magi fashinerar och är urgammal. 
Hur vackra är politikerna i Värmdö kommun?
Vad bloggen vet finns inga speglar i kommunalhuset som kan svara på den frågan.
Är Värmdös politiker så vackra att de borde unna sig en fotoutställning på skattebetalarnas bekostnad?
Bloggen är tveksam till detta.
De verkar inte politikerna själva vara. Man har nämligen från kommunens sida gett ut ett fotoalbum som till sin form påminner om den gamla skolkatalogen. Bilderna togs när politikerna övernattade på Djurönäset. Titeln på denna utställning är: Vi som var där. Betalare är kommunens skattebetalare. 
Bloggen kan tycka att om det vore av så stort allmänt intresse att fotografera politikerna nämnd för nämnd kunde man säkert finna andra tillfällen för detta. I den berömda katalogen är det just bara det bara ”Vi  som var där” som finns med. Bloggen saknar också att bilderna är utlagda på kommunens hemsida. När skattebetalarna bekostat borde de få njuta av nunorna. Nu distribuerades detta verk exklusivt i samband med ett kommunstyrelsemöte. De som var intresserade var just ”De som var där”.
Bloggen undrar å sin sida om det inte finns viktigare uppgifter att lägga pengar på än ett skolfotohäfte kallat ”Vi som var där”. 
För dem som är intresserade av just välgjorda bilder vill bloggen som en serviceåtgärd länka till Mikas modellagentur länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar