06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Till påsk vankas det kvastar

Hänt i Värmdö

Nu börjar nya kvastar sopa.
Det gamla så kallade UKÄ kontoret under ledning av Monica Fransson, förresten aktiv kristdemokrat har försvunnit. I stället har ett kundvalskontor uppstått. Det är väsentligen mindre centralt och inflytelserikt. Dessutom har det kommit krav på bantning. I första läget ska 10 personer bort.
Det överensstämmer med önskemål som denna blogg haft länge. Beställare av neddragningen är som väntat inte den politiska ledningen. Nej, det är den nytillträdde kommundirektören, Stellan Folkesson som tar ton.
För bloggen är detta ljuv musik. Äntligen är man beredd att börja skära ned administrationen.
Dessutom är det allt klarare att Monica Fransson, som varit en av de ledande tjänstemännen sitter löst. Initierade bedömare räknar med att hon får sluta lagom till semestrarna. Oförmåga att hålla tillbaka antalet byråkrater och oklar profil är viktiga faktorer.
Är hon politiker eller är hon tjänsteman är frågan? Det borde vara självklart att en ledande tjänsteman i en kommun sorterat ut sådana frågor. I det gamla Rom talade man om att Ceasars hustru inte fick misstänkas. I Värmdö däremot talar man inte om huruvida POs hustru får misstänkas eller ej.
Nästa perspektiv vad gäller fru Fransson har att göra med om hon gjort ett bra jobb eller ej. Före införandet av den då nya organisationen talades om att hon inte klarade jobbet. Trots detta blev hon befordrad. I dag talar allt fler om att hon inte klarar jobbet.
Den som kommer att hålla i yxan är den nye kommundirektören herr Folkesson.
När detta är gjort kommer han med största säkerhet att införa den organisation som denna blogg förespråkat. Det innebär slutet för köp-sälj i Värmdö. I stället blir det mer hushållning med skattebetalarnas pengar. Vi ser förutsättningar för skattesänkningar med kanske 50 öre nästa år.
Bra, tycker bloggen.
Frågan är bara var kommunstyrelsens ordförande och kommunens finansminister är i detta?
Lyssnar eller leder?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar