05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det är inte Villard det är fel på det är fåmansbolagsreglerna

Nu hängs ordföranden i försäkringsbolaget AMF, advokaten Bertil Villard ut för att han ägnat sig åt skatteplanering, länk, länk, länk, länk, länk . Det finns många sätt att närma sig detta.

För det första har han faktiskt bara följt och tillämpat regler i ett dubbelsbeskattningavtal. Dessutom har han om man får tro honom också redovisat transaktionerna i sin deklaration. Här finns anledning att fråga sig vilken räckvidd generalklausuen om skatteflykt har. Är tolkningen den att den skattskyldige alltid måste välja den åtgärd som ger störst skatteintäkter för staten?
Villard har en annan syn på vad som är god moral. Det är högst sannolikt att inte alla delar hans moralsyn.
Bertil Villard är advokat. När han utsågs som ordförande för AMF borde både SAF och LO känt till att i stort sätt alla advokater om revisorer i de större bolagen inom dessa sektorer ägnar sig åt mer eller mindre avancerad skatteplanering. Ägarna borde ställt sig frågan om man var villig att ta konsekvenserna av sitt val. Villard förmedlar en skattemoral som många advokater omfattar. På så sätt blir hans förhållningssätt inte speciellt personligt eller ens unikt.
Samtidigt finns anledning av lyfta blicken lite högre.
Socialdemokraterna införde ett system där man systematiskt bestraffar de ganska framgångsrika och ganska förmögna. De riktigt förmögna och de som finns på börsen har man gjort till ett skattefrälse. Stefan Persson som äger delar av HM och kontroller det betalar inte mer än 28% i utdelningsskatt. Bertil Villard skulle få betala mellan 55-60% i utdelningsskatt. Det är samma typ av intäkt, men den ena ska beskattas hårt. Den ska ses som lön. Den andra är priviligerad.
Det vi talar om här är socialdemokratins stora avundsjukesystem, fåmansbolagsreglerna. De har sin psykologiska grund i att grannen som är egenföretagare helst ska ha det lite sämre än den som är anställd. När storföretagen stod för tillväxten på 1960 talet var detta kanske försvarbart. I dagens läge är det helt förkastligt.
En borgerlig regering, en Alliansregering bör avskaffa fåmansbolagsreglerna omgående. Kapital är inte mera värt och ska skyddas bara för att det finns på börsen. Familjeföretagen är i många avseenden Sveriges motor. De ska inte bestraffas.
Villard är inte problemet. Det är avundsjukeskatten-fåmansbolagsreglerna.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar