07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Doktus i konkurs

Hänt i Värmdö

Då har den utdragna ekonomiska krisen i gymnasiet Doctus på Värmdö fått ett slut, länk, länk. Som de flesta anat blev det konkurs. Privata skolor på en fungerande marknad kan gå i konkurs. Det ser vi nu. Med svikande elevunderlag och ökad konkurrens lär detta bli vanligare.
Den huvudansvarige för undervisning är kommunen. I Doktus fall är det Värmdö kommun.
När allting fungerar betalar kommunen ut skolpeng till den privata skolan som använder den för att driva sin verksamhet. För att säkerställa medborgarnas pengar bör alltså kommunerna ha löpande rapporter om det ekonomiska läget i en privat skola. Det borde vara rimligt att kommuner ställer krav på månadsrapportering. Detta för att kommunen ska kunna föra dialog med skolor som befinner sig i ekonomiska trångmål och eventuellt vidta andra åtgärder. Tillsynen i övrigt är statens genom skolinspektionen.
För de elever som skulle gått i skolan i höst blir det problematiskt. Kommunen kommer att ställas inför en del utmaningar. Man ska inte utesluta att resultatet blir att kommunen kommer att driva skolan vidare. Det vore olyckligt, men man ska inte utesluta att så blir fallet.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar