04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Revisorskritik är allvarliga saker

Hänt i Värmdö

Kommuner precis som andra organisationer och företag upprättar årsbokslut. För att granska siffrorna och verksamheten bakom siffrorna har man en kontrollmyndighet, revisorerna. De som är verksamma i organisationen, varesig man är chef, medarbetare eller sitter i en styrelse övervakas av revisorerna för att säkerställa att man arbetar i linje med syftet för organisationen och att man gör det på mest effektivt sätt.
För att revisionen ska fungera så effektivt som möjligt underlättar alla i en organisation för revisorerna. Gör man inte det kan det lätt väckas misstankar. I Värmdö kommun klagar revisorerna över att man har svårt att kunna utöva sina uppgifter, länk. Det är inget hälsotecken.
Nu händer dessutom det anmärkningsvärda att revisorerna riktar anmärkningar mot kommunstyrelsen och produktionsstyrelsen, länk, länk. Vad får detta för konsekvenser?
Ännu så länge enbart att ledande politiker medger att det begåtts misstag.
De två ansvariga ordföranden, kommunstyrelsens ordförande Lars Erik ”Nallen” Alversjö och produktionsstyrelsens ordförande Hans Ove ”Greven” Görtz borde ta konsekvenserna av detta och ställa sina platser till förfogande. Sedan är det upp till de som valt dem, kommunfullmäktige att antingen förnya förtroendet eller meddela att det inte finns kvar.
Business as usual är inte möjligt.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar