07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En för ovanlighets skull förvirrad Anne Ramberg bloggar om kungen

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg är allt som oftast både intressant och påläst när hon blandar sig i den offentliga debatten. Hennes blogg rekommenderar vi gärna, länk.

I en bloggpost, länk, länk, länk kring kungen verkar hon dock förlorat koncepten.
Dessutom verkar hon ganska okunnig om den svenska historien. Hon hävdar att Sverige varit monarki i 1 000 år. Då underlåter hon att nämna det centrala att kungen valdes fram till 1544, då arvriket finns inskrivet i Magnus Erikssons landslag. Dessutom fanns möjligheten för folket att välja ny kungaätt om den gamla avsomnat inskrivet i lagen fram till och med 1722. Så några 1 000 år av arvrike har Sverige inte haft, möjligen har vi haft arvrike under 287 alternativ 467 år.

Hon talar om att kungahuset utsatts för ”systematisk ärekränkning”. Det bygger på hyptesen om att det som kungen sagt stämmer och kan beläggas. I annat fall torde det som sägs vara att betrakta som obehaglig information. Ramberg gör sig således skyldig till spekulationer precis som de som hon kritiserar.
På samma sätt förhåller det sig med hennes påståenden om ”förtal” mot kungen. Det bygger på hypotesen om att det som sägs är osanning.
Bloggen kan hålla med Ramberg om att det inte förs en principiell debatt kring monarkin.
Det som har utvecklat sig är frågor och oklarheter kring kungens göranden och låtanden. Oklarheten och bristen på bevis skapar förvirring. Ett antal vittnen menar att vissa saker har hänt. Huvuddelen av dessa är inte ljusskygga. Kungen å sin sida menar att man ska lita på hans ord bara för att man är monark. Han verkar inspirerad av gammal fransk bevisteori mena att tusen medborgare vägen lika tungt som kungens ord. I dagens samhälle är detta synsätt svårt att vinna framgång med. Kungen bör vara höjd över varje rimlig misstanke.
Ramberg är vän till kungen. Det är respektabelt. Vad som däremot är mindre respektabelt från Rambergs sida är att hon inte öppet deklarerar det i sin bloggpost. Det hade varit hederligare.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar