04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Efter terrorattacken i Oslo: Reflektioner kan vara både väl underbyggda och bara vara strunt

Nu vaknar debattörer som vill hitta syndabockar till terrordådet i Norge. En av dem som släppts fram i SvD, länk är en professor i socialantropologi vid Oslo Universitet vid namn Thomas Hylland Eriksson. Hans tes är att: ”gettoiseringen av nätet och uppkomsten av smala subkulturer med begränsad kontakt utåt, ett recept på fragmentisering och tunnelsyn. Kort sagt ett hot mot den nationella gemenskapen.”


I rubriken till artikeln talas det om att internet filtrerar fram hat.

Man kan inte annat än undra hur människor som verkar göra anspråk på bildning resonerar när man läser denna debattartikel.
Internet är varken ont eller gott till sin natur. Däremot är de människor som använder internet olika. De har olika avsikter, intressen och behov. På samma sätt förhåller det sig med posten. Den är varken ond eller god. Vad den skapar har enbart att göra med olika användares avsikter, intressen och behov. Internet däermot har skapat mycket mer av pluralism än någon annan företeelse i modern tid.

Det som möjligtvis är internets problem och även största tillgång är hur lätt det är att sprida ett budskap. Terroristen Anders Breivik använde sig av denna för/nackdel när han förmedlade sina budskap. Samtidigt har ett närmast oändligt antal människor skärskådat hans idéer. Genom att ge offentlighet har han blivit granskad och faktiskt i många avseende avslöjad.

Den som velat isolera sig har alltid haft goda möjligheter till detta. Så har det varit genom årtusenden.
Internet har faktiskt gjort det svårare att isolera sig. De sociala medierna har bidragit till detta.

Enstöringarna har var sig blivit fler eller mera isolerade genom internet. Var och en som har besökt stränga medeltida kloster kan vittna om detta, bara som ett exemple

Att agera och diskutera utifrån okunnighet är alltid problematiskt. Det gäller såväl om man heter Anders Breivik eller är professor i socialantropologi. Skillnaden är att man vanligen ställer högre krav på den senare.

Att slå vakt om det fria internet är att slå vakt om det öppna samhället!

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar