07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Förvirrade forskare flummar

I en brännpunktsartikel i Svd skriver några trafikforskare om att bilen inte behövs, länk, länk, länk. Man uttrycker det som att bilen är en onödig lyxvara. Åtgärden för att se till att vanligt folk inte kan åka bil är högre skatter.

Rent fördelningspolitiskt skapar forskarnas förslag en kraftig segregation. Enbart rika och höginkomsttagare ska enligt artikelförfattarna ha råd att vara bilburna.
För det andra utgår man från att bilen kommer att drivas med fossila bränslen även i framtiden. Det stämmer inte. Elbilen kommer att vara en viktigt länk i elförsörjningssystemet i intelligenta framtida elnät. Hybridbilar har redan förbättrat bilens miljöstatus.
För det tredje. Bilen som symbol för frihet kommer att fortsätta existera. Därför bör fokus vara på bilar som är miljövänliga.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar