07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vad är en fallskärm?

Hänt i Värmdö

Förvirringen verkar vara total bland ledande politiker och tjänstemän om hur man definierar en fallskärm.
Senast i kväll meddelade en ledande politiker att en fallskärm är något man utlöser själv, vilket inte riktigt stämmer. En fallskärm ur arbetsrättslig synvinkel är detsamma som ett avgångsvederlag.
Som chef befinner du dig i cockpit. Du blir ombedd att lämna planet. Man sparkar ut dig medan planet färdas i luften. Väl ute drar du i fallskärmen, som gör att du faller mjukt och att fallet tar lång tid innan du når marken.
Det har aldrig funnits några arbetsrättsliga fallskärmar som har inneburit att någon kan säga upp sig och få avgångsvederlag. Det har alltid varit arbetsgivaren som har sagt upp för att en fallskärm ska få utlösas. Ibland har därför medarbetare bett om att få bli uppsagda. Det är den arbetsfria inkomsten från avgångsvederlaget som är fallskärmen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar