07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vem har förtroende för vem?

Hänt i Värmdö

I ett pressmeddelande från folkpartiet i Värmdö meddelar man att det inte finns något förtroende för väljarna. Mindre än en tredjedel av de cirka 35 medlemmarna i just folkpartiet tycker att 129 röstande inte förstår sitt eget bästa.
På något annat sätt kan man inte tolka meddelandet från folkpartiet i Värmdö som säger att man ”inte har förtroende” för sin mest populära politiker, Olle Markstedt, länk. Folkpartiet fick totalt 1 906 röster i kommunfullmäktigevalet i Värmdö.
Man kan ha synpunkter på Olle Markstedt. Det är nog ingen överdrift att påstå att denne man saknar smidighet. Samtidigt är han konsekvent. Han är påläst i kollektivtrafikfrågor i allmänhet och Slussenrelaterade frågor i synnerhet.
Vad har denne man gjort?
För det första har han retat kommunalrådet och den tidigare bankdirektören herr Anders ”Ankan” Bergman till vansinne. Att Bergman känt sig hotad av Markstedt är ingen hemlighet.
Samtidigt kan man tycka att Ankan borde veta bättre. En dialog han varit bättre.
Nu verkar folkpartiet vilja skapa ett nytt parti under ledning av ”folkförföraren” Olle Markstedt. Däremot kan man inte utesluta honom ur partiet ännu. På sin höjd kan man offentligt ogilla honom. Även detta senare verkar mer som vuxenmobbing än som ett politiskt ställningstagande.
Under mandatperioden blir man inte av med Markstedt i kommunfullmäktige. För att bli av med honom i kommunstyrelsen kommer det att krävas ett antal formella krumbukter. Dessutom måste folkpartiet i så fall investera några hundra tusen av skattebetalarnas medel för att bli av med honom ur detta organ. Bloggen kan tycka att man borde tänkt på detta innan man nominerade honom till både lista och kommunstyrelse.
Markstedt har sagt nej till att bygga om kommunhuset för 35 miljoner så att det kan rymma fler byråkrater. Det kommer sannolikt väljarna att komma ihåg honom för och kanske belönahonom med en ny fullmäktigeplats.
Att en styrelse uttalar bristande förtroende för en medlem är upp och nedvända världen. Vanligen brukar det vara medlemmarna som gör så om styrelsen. Legitimiten i åtgärden från folkpartiet i Värmdö är mycket tveksam. 10 personer uttalar i praktiken sitt missnöje över 129 väljare som kryssat in Markstedt. Klokskapen beslutet är utomordentligt tveksam.
Det borde funnits andra och förnuftigare sätt att hantera menige Markstedt i partiet.
Nu riskerar folkpartiet att gå ännu mer tillbaka i kommunalvalet 2014.
För det är väl aldrig så att man tänker byta ut alla Värmdös väljare?

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar