05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Michael Wolf, Swedbank: tonåringsbeteende som bestraffas

Dagens största ickenyhet är att Swedbank nu avbryter sitt återköpsprogram av aktier, länk, länk, länk. Swedbanks aktie faller på nyheten.

VD, Michael Wolf, med sin ledninggrupp the ”Wolfpack” har drivit linjen att det inte äventyrar banken att köpa tillbaka 10% av bankens aktier. Finansminister Anders Borg har inte delat denna uppfattning. Konflikten har varit tydlig. I korridorerna i Rosenbad och på Riksgälden har irritation varit uppenbar.

Swedbank och Michael Wolf har visat prov på rejält dåligt omdöme. Om marknaden försvagas och staten går in med någon form av stabiliseringsåtgärder kommer Wolf att få lämna sin post. Hans dagar är nu räknade. Det går inte, hur rätt man än har att öppet trotsa staten i en extremt turbulent marknad. Marknaden straffar nu Swedbank genom att sänka kursen.
Vad som kan tyckas märkligt är det dubbla ansikte som Swedbank visar upp.
Å ena sidan har man en av de mest genomtänka och trovärdiga expansionsstrategierna. Man vill vara de svenska och baltiska hushållens och företagens bank. Det är klokt.
Å andra sidan uppför man sig som en tonåring i förhållande till myndigheterna. Det börjar bli dags för ett moget ledarskap som lyfter fram potentialen i den grundläggande affärsidén

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar