06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Reflektioner kring en budgetprocess

Hänt i Värmdö

Då har den styrande kollisionen bestämt sig för hur nästa års finanser ska se ut i Värmdö kommun. Med andra ord är budgetprocessen nu över.
Den ansvariga öser lovord över sig själva. Bloggen ser att det finns bra saker i budgeten. Samtidigt vill den vara en motbild till att allt är fantastiskt.
Den ansvarige för processen, Anders ”Ankan” Bergman ser sig gärna själv som kommunens finansminister. Bloggen å sin sida ser honom mer som hemlighetsmakare. När budgeten fastställdes av koalitionens politiker hade nämligen bara en handfull fått det kompletta förslaget.
Inte acceptabelt menar bloggen.
Nästa fråga är varför inte moderaterna genom sin kommunstyrelseordförande har ansvaret för budgetprocessen?
Processens vinnare är utan tvekan miljöpartiet. Samtidigt är deras framgångar nog en Pyrrhusseger. De krav man fått igenom är: utredningar, utredningar och åter utredningar. Detta kommer att splittra fokus i administrationen. Dessutom kommer många utredningar att utmynna i en ”tumme”, om ens det. Ledarskap är att fokusera och inte splittra sig. Det borde även miljöpartiet förstå.
Allt för många förslag är dessutom otydliga viljeyttringar. Medborgarna vill ha tydligt presenterade mål. Här borde de som skrivit i budgeten också göra självkritik.
Sist och slutligen. Ska man sänka skatten måste de ske så att medborgare känner skillnaden. 50 öre två år i rad skulle vara en sådan sänkning. Då skulle man också få dynamiska effekter.
Nu blir skattesänkningen ett jasså och en gäspning.
Den USB sticka som triumfatoriskt visats upp, länk som guld framtår för bloggen mer som sand, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar