07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Fransk- Belgisk storbank i kris

Den har veckan har blickarna riktats mot en Fransk-Belgisk bank som heter Dexia.

Årsredovisningen som beskriver år 2010, länk visar på stort eget självförtroende.
Det egna kapitalet är 19,2 miljarder Euro eller vid årsskiftet 2010/2011 13,1%. Ett halvt år senare var kapitalet 11,3% enligt bankens egna uppgifter.
Om man närmare analyserar vad tillgångarna består av så har banken statsobligationer utgivna av bland annat följande länder:
Grekland 4,266 miljarder Euro
Irland 0,326 miljarder Euro
Italien 13,502 miljarder Euro
Portugal 2,162
Spanien 1,702
Totalt för dessa länder: 21,958 miljarder Euro.
BankenDen har veckan har blickarna riktats mot en Fransk-Belgisk bank som heter Dexia.
Årsredovisningen som beskriver år 2010, länk visar på stort eget självförtroende.
Det egna kapitalet är 19,2 miljarder Euro. Det egna kapitalet är 13,1%
Banken har tillgångar i form av statspapper som motsvarar mer än det hela egna kaptalet. Inte underligt att andra banker inte vill låna ut pengar till Dexia över natten. Samtidigt var Dexia en av de banker som hade mycket stor exponering mot den amerikanska sub-prime marknaden. Så det är inte mer än tre år sedan banken var tvungen att räddas senast.
Banken har också en högrisk profil. Man lånar in pengar kort och lånar ut på lång sikt. Det är raka motsatsen till vad man brukar tala om som en sund bankfilosofi.
Verksamheten i banken är till närmare 60% inriktad på offentlig finansiering, stater, kommuner och regioner. Just nu är tilltron till det offentliga lägre än till den privata marknaden. Trots krisen i Grekland har banken gjort mycket små nedskrivningar, drygt € 300 M av värdena i portföljen på 4,2 miljarder. Inte undra på att man undrar, länk.
Dexia klarade EUs stresstester. Det man kan undra över är vad man egentligen testade. Det finns till och med risk för att man börjar ifrågasätta tilsynsmyndigheterna. Då är EU verkligt illa ute.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar